+

Истраживање / Пројекти

  • Пројекат реконструкције јавног зеленила централног дела Београда у циљу еколошке ревитализације и очувања природних, културно-историјских, просветних и естетских вредности града, Руководиоц: проф. др Небојша Анастасијевић, Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине републике Србије, Београд, 2003.
  • Студија Основи реконструкције дрвореда дуж кеја на Нишави у Пироту, Руководиоц: проф. др Небојша Анастасијевић, Шумарски факултет, Београд, 2004.
  • Студија Студија оправданости оснивања расадника за производњу садница за рекултивацију депонија пепела и шљаке ТЕ Никола Тесла у Обреновцу, Руководиоц проф. др Ненад Ставретовић, Шумарски факултет, Београд, 2005.
  • Студија оцене постојећег стања квалитета биљног материјала парковске површине „Мали парк“ у Обреновцу, Руководиоц: проф. др Ненад Ставретовић, Шумарски факултет, Београд, 2007.
  • Студија оцене постојећег стања квалитета биљног материјала централног Трга у Обреновцу, Руководиоц: проф. др Ненад Ставретовић, Шумарски факултет, Београд, 2007.
  • Студија оцене стања дрворедних садница ужег центра Обреновца, Руководиоц: проф. др Ненад Ставретовић, Шумарски факултет, Београд, 2007.
  • Пројекат Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање, Потпројекат бр. 12 Украсне и инвазивне биљке у условима климатских промена-утицаји и адаптације, (ЕВБ 43007), Руководилац проф. др Ратко Кадовић), Министарство за просвету и науку Републике Србије, 2011-2019.
  • Главни пројекат расадника за производњу садница за рекултивацију депонија ТЕ „Никола Тесла” у Обреновцу, Руководилац: проф др Ненад Ставретовић, Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет, Београд, 2011.
  • Пројекат: Медитерански флорни елементи на зеленим површинама Београда у условима климатских промена, Развој високог образовања, домаћи развојни пројекти, Руководилац: др Јована Петровић, доцент), Министарство за просвету и науку Републике Србије, 2018-2019.