+

Istraživanje / Projekti

  • Projekat koji je finansiralo Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine republike Srbije: Projekat rekonstrukcije javnog zelenila centralnog dela Beograda u cilju ekološke revitalizacije i očuvanja prirodnih, kulturno-istorijskih, prosvetnih i estetskih vrednosti grada (2003). Rukovodilac tima: prof. dr Nebojša Anastasijević.
  • Anastasijević, N., Vratuša, V., Stavretović, N. (2004): Studija „Osnovi rekonstrukcije drvoreda duž keja na Nišavi u Pirotu”, Šumarski fakultet, Beograd.
  • Rukovodilac izrade Studije: Nenad Stavretović (2005), „Studija opravdanosti osnivanja rasadnika za proizvodnju sadnica za rekultivaciju deponija pepela i šljake TE «Nikola Tesla» u Obrenovcu”, Šumarski fakultet, Beograd Rukovođenje Projektom, Studijom
  • Rukovodilac izrade Studije: Nenad Stavretović (2007), Studija ocene postojećeg stanja kvaliteta biljnog materijala parkovske površine «Mali park» u Obrenovcu, Šumarski fakultet, Beograd.
  • Rukovodilac izrade Studije: Nenad Stavretović (2007), Studija ocene postojećeg stanja kvaliteta biljnog materijala Centralnog trga u Obrenovcu, Šumarski fakultet, Beograd.
  • Rukovodilac izrade Studije: Nenad Stavretović (2007), Studija ocene stanja drvorednih sadnica užeg centra Obrenovca, Šumarski fakultet, Beograd.
  • Rukovodilac izrade Glavnog projekta: Stavretović, N., Ristić, R., Ivetić, V., Petrović, J., Stjepanović, S. (2011), Glavni projekat rasadnika za proizvodnju sadnica za rekultivaciju deponija TE „Nikola Tesla” u Obrenovcu, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd.