+

Istraživanje / Projekti

  • Projekat rekonstrukcije javnog zelenila centralnog dela Beograda u cilju ekološke revitalizacije i očuvanja prirodnih, kulturno-istorijskih, prosvetnih i estetskih vrednosti grada, Rukovodioc: prof. dr Nebojša Anastasijević, Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine republike Srbije, Beograd, 2003.
  • Studija Osnovi rekonstrukcije drvoreda duž keja na Nišavi u Pirotu, Rukovodioc: prof. dr Nebojša Anastasijević, Šumarski fakultet, Beograd, 2004.
  • Studija Studija opravdanosti osnivanja rasadnika za proizvodnju sadnica za rekultivaciju deponija pepela i šljake TE Nikola Tesla u Obrenovcu, Rukovodioc prof. dr Nenad Stavretović, Šumarski fakultet, Beograd, 2005.
  • Studija ocene postojećeg stanja kvaliteta biljnog materijala parkovske površine „Mali park“ u Obrenovcu, Rukovodioc: prof. dr Nenad Stavretović, Šumarski fakultet, Beograd, 2007.
  • Studija ocene postojećeg stanja kvaliteta biljnog materijala centralnog Trga u Obrenovcu, Rukovodioc: prof. dr Nenad Stavretović, Šumarski fakultet, Beograd, 2007.
  • Studija ocene stanja drvorednih sadnica užeg centra Obrenovca, Rukovodioc: prof. dr Nenad Stavretović, Šumarski fakultet, Beograd, 2007.
  • Projekat Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje, Potprojekat br. 12 Ukrasne i invazivne biljke u uslovima klimatskih promena-uticaji i adaptacije, (EVB 43007), Rukovodilac prof. dr Ratko Kadović), Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije, 2011-2019.
  • Glavni projekat rasadnika za proizvodnju sadnica za rekultivaciju deponija TE „Nikola Tesla” u Obrenovcu, Rukovodilac: prof dr Nenad Stavretović, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd, 2011.
  • Projekat: Mediteranski florni elementi na zelenim površinama Beograda u uslovima klimatskih promena, Razvoj visokog obrazovanja, domaći razvojni projekti, Rukovodilac: dr Jovana Petrović, docent), Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije, 2018-2019.