+

Laboratorija za površinsku obradu drveta

Laboratorija za površinsku obradu drveta osnovana je 1977. godine na Šumarskom fakultetu, u vreme kada se iz predmeta Finalna prerada drveta izdvojio kao poseban predmet Površinska obrada drveta. U to vreme Laboratorija je imala prostor veličine oko 65 m2, koji je bio neuređen i nalazio se u sklopu Stolarske radionice i oštračnice alata „Kordun”.

Izborom asistenta na predmetu Površinska obrada drveta počelo se sa uređivanjem prostora i opremanja.
Zahvaljujući razumevanju direktora Instituta za preradu drveta (dr Avde Redžića) uložena su određena sredstva u opremanje ovog prostora, tako da je formirano osam radnih mesta za potrebe laboratorijskih vežbi studenata.

Laboratorija je posedovala kabinu sa vodenim prečišćavanjem za lakiranje uzoraka, opremu za nanošenje premaza, ručne brusilice, uređaj za poliranje, kao i instrumente za određivanje svojstava premaza u tečnom, nanetom i očvrsnulom stanju.

Početkom rekonstrukcije prostora gde su se nalazile laboratorije, a u cilju izgradnje amfiteatra, prostor Laboratorije je ispražnjen. Deo opreme je sačuvan, ali najveći deo opreme (posebno kabina za lakiranje i ostala krupna oprema) su otuđeni. Nakon izgradnje amfiteatra Laboratoriji je dodeljen novi prostor, ali znatno manji od prethodnog i u velikoj meri neodgovarajući, posebno za rad sa studentima. Ipak i u takvim uslovima započeto je njeno opremanje i dovođenje u funkciju.

Prof. dr Dušan Skakić je 2010. godine izdvojio određena sredstva Zavoda za kontrolu kvaliteta nameštaja da bi se kupila savremena oprema za ispitivanje kvaliteta lakiranih površina (određivanje hrapavosti površine; određivanje debljine suvog filma premaza sa i bez razaranja; određivanje tvrdoće očvrsnulog filma premaza; određivanje sjaja lakirane površine; određivanje adhezije očvrsnulog premaza). Tokom 2013. oprema je dopunjena osnovnim laboratorijskim posuđem, elektomagnetnom mešalicom i pHmetrom.

Ovom nabavkom značajno su unapređene mogućnosti da se u Laboratoriji obavljaju različita ispitivanja, koja predstavljaju osnovu eksperimentalnog rada studenata u toku izrade završnih, master i doktorskih radova iz oblasti površinske obrade drveta. Uz to, u Laboratoriji se izvode laboratorijske vežbe iz predmeta Površinska obrada drveta na osnovnim studijama.


Osoblje Laboratorije (2016):  dr Milan Jaić i dr Tanja Palija