+

Лабораторија за површинску обраду дрвета

Лабораторија за површинску обраду дрвета основана је 1977. године на Шумарском факултету, у време када се из предмета Финална прерада дрвета издвојио као посебан предмет Површинска обрада дрвета. У то време Лабораторија је имала простор величине око 65 м2, који је био неуређен и налазио се у склопу Столарске радионице и оштрачнице алата „Кордун”.

Избором асистента на предмету Површинска обрада дрвета почело се са уређивањем простора и опремања.
Захваљујући разумевању директора Института за прераду дрвета (др Авде Реџића) уложена су одређена средства у опремање овог простора, тако да је формирано осам радних места за потребе лабораторијских вежби студената.

Лабораторијa је поседовала кабину са воденим пречишћавањем за лакирање узорака, опрему за наношење премаза, ручне брусилице, уређај за полирање, као и инструменте за одређивање својстава премаза у течном, нанетом и очврснулом стању.

Почетком реконструкције простора где су се налазиле лабораторије, а у циљу изградње амфитеатра, простор Лабораторије је испражњен. Део опреме је сачуван, али највећи део опреме (посебно кабина за лакирање и остала крупна опрема) су отуђени. Након изградње амфитеатра Лабораторији је додељен нови простор, али знатно мањи од претходног и у великој мери неодговарајући, посебно за рад са студентима. Ипак и у таквим условима започето је њено опремање и довођење у функцију.

Проф. др Душан Скакић је 2010. године издвојио одређена средства Завода за контролу квалитета намештаја да би се купила савремена опрема за испитивање квалитета лакираних површина (одређивање храпавости површине; одређивање дебљине сувог филма премаза са и без разарања; одређивање тврдоће очврснулог филма премаза; одређивање сјаја лакиране површине; одређивање адхезије очврснулог премаза). Током 2013. опрема је допуњена основним лабораторијским посуђем, електомагнетном мешалицом и pHметром.

Овом набавком значајно су унапређене могућности да се у Лабораторији обављају различита испитивања, која представљају основу експерименталног рада студената у току израде завршних, мастер и докторских радова из области површинске обраде дрвета. Уз то, у Лабораторији се изводе лабораторијске вежбе из предмета Површинска обрада дрвета на основним студијама.


Особље Лабораторије (2016):  др Милан Јаић и др Тања Палија