+

Завод за контролу квалитета намештаја

Основан је 1975. године на иницијативу проф. др Милана Потребића под називом Лабораторија за контролу квалитета намештаја. Издавање извештаја о испитивању квалитета намештаја започето је 1977. године и непрекидно траје до данас.

Под руководством проф. др Душан Скакића, од 2000. године, уз велико залагање запослених, започет је процес акредитације 2002. године. Промењен је назив лабораторије у Завод за контролу квалитета намештаја. Завод је акредитован 2003. године као прва контролна организација на Београдском универзитету, од Акредитационог тела Србије (АТС), према међународном систему квалитета и стандарду SRPS ISO/IEC 17020: 2002. Од тада Завод издаје извештаје о контролисању квалитета намештаја.

Од 2009. године Завод располаже са најсавременијом нумеричком опремом за контролисање квалитета намештаја. Набавком нове опреме повећане су могућности контролисања, као и капацитет испитивања.

Од 2010. године руководилац Завода је доцент др Бисерка Несторовић. Потврђује се компетентност Завода за спровођење нових метода контролисања према EN стандардима.

Усаглашеност рада Завода за контролу квалитета намештаја са стандардом акредитације пратило је Акредитационо тело Србије са успешних шеснаест надзорних оцењивања и три реакредитације.