+

Катедра финалне прераде дрвета

Назив Катедре: Катедра финалне прераде дрвета
Шеф Катедре: др Игор Џинчић, редовни професор

Развој катедре

Наставним планом из 1956. године на Дрвно-индустријском одсеку формирана је Катедра финалне прераде дрвета. У то време финална прерада дрвета (производња намештаја и грађевинске столарије) тек почиње са индустријском производњом. Настава из уже области финалне прераде дрвета одржавала се кроз предмете: Столарство – кућно и грађевинско, Производња специјалних израда од дрвета, Столарске и остале конструкције од дрвета.

Статутом из 1960. године ранија два предмета из уже стручне области финалне прераде дрвета спајају се у нови предмет – Финална механичка прерада дрвета, а предмет Столарске и остале конструкције од дрвета мења назив у Конструкције од дрвета и столарија.

1962. године, промењен је назив предмета Конструкције од дрвета и столарија у Конструкције производа од дрвета, а 1966. на Катедри финалне прераде дрвета остаје исти број предмета.

По Статуту са применом 1973. године одсеци постају институти, па се ранији назив Одсека мења у Институт за прераду дрвета. Овог пута уводе се два нова предмета на ужој стручној области финална прерада дрвета: Дрвне конструкције и Површинска обрада дрвета. Формира се нова катедра Пројектовање финалних производа. На Катедри финалне прераде дрвета остали су следећи предмети: Финална прерада дрвета, Површинска обрада дрвета, Машинство са индустријском енергетиком, Унутрашњи транспорт, Машине и алати за обраду дрвета.

Статутом Факултета из 1987. године на Катедри финалне прераде дрвета уведена су два нова предмета: Техничка физика и Елементи регулационе технике.

Овакво стање на Катедри финалне прераде дрвета остаје је до 2002. године, када се на Одсеку укида Катедра пројектовања финалних производа од дрвета, а уједно формира нова ‒ Катедра машина и уређаја у преради дрвета. По први пут у плану наставе уведени су изборни предмети. Заступљени су углавном предмети из уже стручне области: Финална прерада дрвета, Површинска обрада дрвета и Конструкције производа од дрвета као обавезни предмети, и Дизајн, Пројектовање намештаја, Организација простора, Пројектовање ентеријера и Тапацирани намештај као изборни предмети. Осим тога, на Катедри је био и припремни предмет Нацртна геометрија.

Од 2006. године Катедри финалне прераде дрвета се додају и следећи изборни предмети: Лепљење у финалној преради дрвета, Дрво у грађевинарству, Инжењерска графика и Увод у методско пројектовање.

Школске 2007/2008. године се отпочиње са мастер студијама на Одсеку за прераду дрвета, а Катедра финалне прераде дрвета има два модула: Обликовање производа од дрвета и у оквиру модула Технологије прераде дрвета подмодул ‒ Финална прерада дрвета. На модулу за Обликовање производа од дрвета се слушају предмети: Обликовање производа од дрвета, Опремање ентеријера, Дрвне конструкције у ентеријеру, Обезбеђење квалитета финалних производа и Историја дизајна намештаја, на подмодулу Финална прерада дрвета: Технологија дрвних производа у грађевинарству и дрвне галантерије, Површинска обрада дрвета у екстеријеру, Дрвне конструкције у ентеријеру, Обезбеђење квалитета финалних производа и Аутоматизација процеса лакирања.

Од 2010. године назив предмета Нацртна геометрија се мења у назив Примењена инжењерска графика, а изборни предмет Инжењерска графика се укида. На мастер студијама се уводи самостални модул Технологије за прераду дрвета ‒ Финална прерада дрвета.

Од 2014. године предмет Примењена инжењерска графика се поново назива Нацртна геометрија са техничким цртањем, а фонд часова се повећава, као и предмету Конструкције намештаја и производа од дрвета. Предмет Пројектовање намештаја и производа од дрвета прелази из изборних у обавезне предмете. Изборни предмет Инжењерска графика се поново уводи, предмет Увод у методско пројектовање се замењује предметом Пројектовање елемената за опремање ентеријера, а у наставном плану су и нови изборни предмети: Технологије производње кућа од дрвета и Технологије производње грађевинске столарије.

Претходни наставници и сарадници на Катедри:

 • дипл. инж. Бранко Петричић, ред. проф
 • др Раде Заплотник, ред. проф
 • др Милан Потребић, ред. проф
 • др Душан Скакић, ред. проф
 • др Сокол Соколовић, ред. проф
 • др Срђан Жикић, ванр. проф
 • дипл. инж. Александар Јанковић, доцент
 • мр Борислав Јовановић, доцент
 • др Јелена Томић-Максић, доцент
 • дипл. инж. Стеван Смиљански, виши предавач
 • мр Ратко Марковић, асистент
 • дипл. инж. Алмир Крџовић, асистент-приправник
 • мр Рајка Живановић, асистент
 • дипл. инж. Мирослав Секулић, асистент-приправник
 • дипл. инж. Миљана Николић, асистент
 • дипл. инж. Александра Бурда, асистент
 • дипл. инж. Томислав Матић, виши стручни сарадник
 • мр Страхиња Лубардић, стручни сарадник