+

Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja

Osnovan je 1975. godine na inicijativu prof. dr Milana Potrebića pod nazivom Laboratorija za kontrolu kvaliteta nameštaja. Izdavanje izveštaja o ispitivanju kvaliteta nameštaja započeto je 1977. godine i neprekidno traje do danas.

Pod rukovodstvom prof. dr Dušan Skakića, od 2000. godine, uz veliko zalaganje zaposlenih, započet je proces akreditacije 2002. godine. Promenjen je naziv laboratorije u Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja. Zavod je akreditovan 2003. godine kao prva kontrolna organizacija na Beogradskom univerzitetu, od Akreditacionog tela Srbije (ATS), prema međunarodnom sistemu kvaliteta i standardu SRPS ISO/IEC 17020: 2002. Od tada Zavod izdaje izveštaje o kontrolisanju kvaliteta nameštaja.

Od 2009. godine Zavod raspolaže sa najsavremenijom numeričkom opremom za kontrolisanje kvaliteta nameštaja. Nabavkom nove opreme povećane su mogućnosti kontrolisanja, kao i kapacitet ispitivanja.

Od 2010. godine rukovodilac Zavoda je docent dr Biserka Nestorović. Potvrđuje se kompetentnost Zavoda za sprovođenje novih metoda kontrolisanja prema EN standardima.

Usaglašenost rada Zavoda za kontrolu kvaliteta nameštaja sa standardom akreditacije pratilo je Akreditaciono telo Srbije sa uspešnih šesnaest nadzornih ocenjivanja i tri reakreditacije.