+

Istraživanje / Projekti

  • Srednjoevropski program univerzitetske razmene studenata i nastavnika: „CEEPUS III projekat A.L.I.C.E. CIII-SI-0719-05-1617” (2013‒2016). Koordinator: dr Biserka Nestorović, vanr. prof.