+

Завршни радови

  • 2015 – Марија Фараго: „Израда шаблона за копирну глодалицу са покретним радним столом”.
  • 2014 – Немања Пантовић: „Фазе изградње монтажних кућа”.
  • 2014 – Оксана Чолић: „Развој идејног пројекта ксилотеке”.
  • 2014 – Милица Миљковић: „Динамичко седење на примерима радова Петера Опсвика”.
  • 2014 – Урош Тонић: „Дрвене куће са решеткастим кровним носачима”.
  • 2013 – Велимир Ђукић Лазовић: „Тачност рада четворостране рендисаљке у производњи класичног паркета”.
  • 2013 – Инес Бајић: „Пројектовање ентеријера соба за децу предшколског узраста и нижег школског узраста”.
  • 2013 – Бориша Тепавчевић: „Нико Краљ и значај његовог рада за југословенски дизајн”.
  • 2013 – Немања.Стојановић: „Намештај Герита Ритвелда и његов историјски значај”.
  • 2013 – Предраг Рајковић: „Утицај вида налегања и тчаности израде на чврстоћу споја помоћу ламел пера код корпусног намештаја”.