+

Истраживање / Пројекти

  • Средњоевропски програм универзитетске размене студената и наставника: „CEEPUS III пројекат A.L.I.C.E. CIII-SI-0719-05-1617” (2013‒2016). Координатор: др Бисерка Несторовић, ванр. проф.