+

Predrag Miljković

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 875
E-mail: predrag.miljkovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 111
Konsultacije: utorak, 12.00‒13.00; četvrtak, 12.00‒13.00

Rođen je u Brusu, gde je završio osnovnu i srednju školu (gimnazija). Školske 2007/2008. godine upisuje Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je 2012. godine i stiče zvanje diplomirani inženjer šumarstva za oblast Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. Završetkom master studija stiče zvanje master inženjer šumarstva. Školske 2013/2014. upisao je doktorske studije na modulu Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

Od 2013. godine je zaposlen kao saradnik u nastavi na Šumarskom fakultetu, a zatim kao asistent od 2015. godine.
Tokom osnovnih studija 2011. godine je bio na tromesečnoj stručnoj praksi na Univerzitetu u Gentu, Belgija (Faculty of Bioscience Engineering). U maju 2014. godine je učestvovao u letnjoj školi ISRIC Summer School na kursu World Soil and Their Assessment, na univerzitetu u Vageningenu, u Holandiji. Prošao je program obuke u okviru projekta TRAIN, koju organizuje Univerzitet u Beogradu uz pomoć Fondacije kralja Boduena.

Od maja 2014. godine uključen je u naučni projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom „Istraživanja klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje”. Učestvovao je i u nekoliko stručnih projekata.
Služi se engleskim, norveškim i francuskim jezikom.
Poznaje rad u MS Office, AutoCAD, Statgraphics, ArcGIS, FOFEM6.

Uža naučna oblast

Erozija i konzervacija zemljišta i voda

Odabrani naučni radovi

  • Kadović R., Belanović Simić S., Knežević M., Košanin O., Miljković P., Tošić S. (2014): Šumski požari i zagrevanje zemljišta: Rekonstrukcija požara u NP „Tara“ primenom modela FOFEM6, Zaštita prirode br. 64/2, str.5‒12 (http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0514-58991402005K).
  • Kadović R., Miljković P., Perović V., Živanović N., Ali Bohajar Y.M., Belanović Simić S. (2014): Analiza erodibilne frakcije peskovitih zemljišta Deliblatkse peščare, Erozija br.40, str. 38-52 (https://www.researchgate.net/publication/299978724_An_Analysis_of_Erodible_Fraction_of_Sandy_Soils_in_Deliblato_Sands)
  • Belanović Simić S., Kadović R., Knežević M., Beloica J., Miljković P., Lukić S., Čakmak D. (2015): Kvalitet i zaštita zemljišnih resursa, Skup “Degradacija i zaštita zemljišta” , 5.decembar 2015, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu 25‒48.
  • Belanović Simić S., Knežević M., Košanin O., Kadović R., Miljković P., Vićentijević M., Beloica J. (2015): Potencijalni ekološki rizik od sadržaja štetnih mikroelemenata u zemljištima opštine Pančevo(Srbija), Zbornik radova, Zemljište 2015, Sremski Karlovci, str. 37‒45.