+

Ранка Ерић

Асистент
Телефон: +381 (11) 3053 957
Е-маил: ranka.eric@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације: уторак, 12‒14 часова

Датум и место рођења: 7. 12. 1992, Милићи, Република Српска, БиХ
Ранка Ерић рођена је 1992. године у Милићима, РС, БиХ. Завршила је Основну школу „Браћа Јакшић” у Милићима 2007. године са одличним успехом као добитник Вукове дипломе. Гимназију је завршила у истом месту 2011. године у Средњошколском центру „Милутин Миланковић”, такође са одличним успехом као добитник Вукове дипломе. Дипломирала је 2015. године на Грађевинском факултету Универзитета у Београду на модулу Хидротехника и водно‑еколошко инжењерство, где је основне академске студије завршила са просечном оценом 8.96 и проглашена за најбољег студента у генерацији на истом модулу. Мастер академске студије завршила је 2016. године на истом факултету и поменутом модулу са просечном оценом 9.86. Након завршених мастер студија у октобру 2016. године уписала је докторске студије на Грађевинском факултету у Београду, ужа научна област Хидрологија. Од јула 2016. године запослена је као сарадник у настави на Шумарском факултету Универзитета у Београду на Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.

Ужа научна област

Хидрологија