+

Optimizacija radova u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa

Šifra predmeta: DM4.0121V
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Sticanje znanja o primeni savremenih metoda operacionih istraživanja kojima se postiže optimizacija izvođenja radova na zaštiti prirodnih resursa. Upoznavanje studenata sa teorijskim osnovama metoda operacionih istraživanja i njihovoj primeni za optimizaciju vremena i resursa pri odvijanju projekata za zaštitu zemljišnih i vodnih resursa

Stečena znanja o metodama operacionih istraživanja koje se mogu primeniti za optimizaciju radova na zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. Znanja o primeni metoda za optimizaciju vremena odvijanja projekata (metode linearnog programiranja, mrežnog programiranja, dinamičkog programiranja) i metoda za optimizaciju resursa (radne snage, materijala, mehanizacije i finansijskih sredstava), kao što su modifikovani algoritmi heurističkog tipa.

Predmet sadrži optimizaciju izvođenja radova na zaštiti prirodnih resursa primenom savremenih metoda organizacije, planiranja i operacionih istraživanja. Od velikog broja poznatih metoda operacionih istraživanja kroz predmet se proučavaju metode primenjive u ovoj oblasti, kao što su: mrežno planiranje, linearno programiranje, dinamičko programiranje, algoritmi heurističkog tipa i dr. Metode operacionih istraživanja primenjuju se sa ciljem: optimizacije roka izvođenja radova, optimizacije resursa (radne snage, materijala i mehanizacije) i optimizacije troškova. Optimizacija vremena izvođenja radova na zaštiti prirodnih resursa moguća je primenom metode linearnog programiranja, kada se želi postići maksimalno smanjenje trajanje uz minimalno povećanje troškova, a primenom dinamičkog programiranja kada se želi postići optimalan raspored izgradnje objekata u cilju u cilju ukupnog skraćenja trajanja projekta. Optimizacija resursa proučava se primenom modifikovanih algoritama heurističkog tipa u zavisnosti od postavljenog kriterijuma cilja.

Primena metoda operacionih istraživanja u cilju optimizacije konzervacionih mera i radiva vrši se pomoću poznatih idostupnih računarskih programa. Za primenu linearnog programiranja koristi se MATLAB program i drugi statistički programi a za ostale neophodne podloge odgovarajući GIS program.