+

Proučavanje bujičnih slivova i bujičnih tokova

Šifra predmeta: DM4.0111V
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Upoznavanje studenata sa metodama i načinima proučavanja bujičnih tokova i bujičnih slivova, sa globalnim pregledom problematike, pristupa i tehnika u poređenju sa domaćim i regionalnim iskustvima.

Osposobljenost studenata da odaberu i primene adekvatne metode za definisanje osnovnih prirodnih karakteristika bujičnih slivova, antropogenih uticaja i uslova koji dovode do pojave degradacionih procesa, erozije i bujičnih poplava.

Proučavanje bujičnih slivova sa aspekta prirodnih karakteristika i antropogenih uticaja: fizičko-geografske, klimatsko-meteorološke, pedološke i geološke karakteristike; struktura i stanje različitih formi korišćenja zemljišta (šumske, poljoprivredne i urbanizovane površine, putna mreža). Analiza tipova erozionih procesa i njihovog intenziteta. Proučavanje režima oticanja vode i pronosa nanosa, hidrauličke i hidrološke karakteristike bujičnih tokova i granulometrijskog sastava nanosa. Proučavanje teorijskih i praktičnih, terenskih metoda.

 

Rešavanje praktičnih problema za potrebe upoznavanja sa prirodnim karakteristikama i antropogenim uticajima na bujičnim tokovima i slivovima (eksperimentalni bujični sliv; studije slučaja).