+

Ратко Ристић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 871
Е-маил: ratko.ristic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 4
Консултације: понедељак, 11‒13 часова

Ристић Ратко рођен је у Лозници 26. 7. 1961 године. Основну школу и гимназију је завршио у Београду. Шумарски факултет, Одсек за водопривреду ерозионих подручја, уписао је 1981. а дипломирао 1985. године. Радио је у Водопривредној организацији Београд, као пројектант-сарадник на више идејних и главних пројеката регулација корита бујичних токова. Током 1989. године радио је у Београдској истраживачкој станици. Од 1. 3. 1990. године запослен је на Шумарском факултету, као асистент‑приправник. Магистрирао је 1993. године, докторирао 2000. године. У звање доцента изабран је 2001. године, за ванредног професора изабран је 2006. године, а у звање редовног професора 2011. године. Објавио је 100 научних радова: 32 у научним часописима, од чега је 20 радова објављено у међународним часописима, док је 68 представљено на домаћим и међународним научним скуповима. Као аутор или коаутор објавио је десет прилога у монографијама међународног и домаћег значаја. Написао је универзитетски уџбеник под насловом: Хидрологија бујичних токова. Рецензирао је десет публикација из области заштите и унапређења животне средине, статистике и хидрологије. Учествовао је на изради 115 пројеката и студија, као одговорни пројектант или пројектант сарадник. Одржао је већи број предавања по позиву, у земљи и иностранству, на универзитетима, научним скуповима, стручним скуповима (Канада, Француска, Македонија, Србија, Аустрија, Енглеска, Мароко).

Члан је следећих националних и међународних организација:

 • IAHS (International Association of Hydrological Sciences);
 • WАSWC-a (Светска организације за конзервацију земљишта и вода);
 • Друштва бујичара Србије;
 • Инжењерске коморе Србије (лиценце бр. 375791204 и 373791104);
 • Асоцијације просторних планера Србије.

Од 1. 10. 2009. до 30. 9. 2015. године обављао је дужност продекана за научноистраживачки рад Шумарског факултета, а од 16. 7. 2014. године је руководилац докторских студија, у области Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса. Од 1. 10. 2015. године обавља дужност декана Шумарског факултета.

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта и вода

Ангажовање у настави

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Заједничке мaстер академске студије Ерасмус+

Акредитација 2021

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

 • Ristić, R.; Kostadinov, S.; Abolmasov, B.; Dragićević, S.; Trivan, G.; Radić, B.; Trifunović, M.; Radosavljević, Z. (2012): Torrential floods and town and country planning in Serbia, Natural Hazards and Earth System Sciences (ISSN: 1561-8633), No. 1, Vol. 12, pg. 23‒35 (DOI: 10.5194/nhess-12-23-2012).

http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/12/23/2012/

 • Ristić, R.; Kašanin-Grubin, M.; Radić, B.; Nikić, Z.; Vasiljević, N. (2012): Land degradation in ski resort “Stara planina”, Environmental Management, (ISSN: 0364-152X, print version; ISSN: 1432-1009, electronic version), No. 49, pg. 580‒592 (DOI: 10.1007/s00267-012-9812-y).

http://link.springer.com/article/10.1007/s00267-012-9812-y/fulltext.html

 • Ristić, R.; Macan, G. (1997): The Impact of erosion control measures on runoff Processes, Red Book- IAHS Publ. no. 245, pg. 191‒194, England (ISBN 1-901502-30-9).

http://www.worldcat.org/title/impact-of-erosion-control-measures-on-runoff-processes/oclc/695198346&referer=brief_results

 • Ристић, Р.; Мацан, Г. (2002): Истраживање процеса интерцепције у буково-јеловој састојини на планини Гоч, Гласник Шумарског факултета (ISSN 0353-4537), бр.86, стр. 181‒188 (DOI: 10.2298/GSF0286181R).

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0353-45370286181R

 • Ристић, Р. (2003): Време кашења отицаја на бујичним сливовима у Србији, Гласник Шумарског факултета (ISSN 0353-4537), бр. 87, стр. 51‒65 (DOI:10.2298/GSF0387051R) (прегледни рад). http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0353-45370387051R
 • Ristić, R.; Ljujić, M.; Despotović, J.; Aleksić, V.; Radić, B.; Nikić, Z.; Milčanović, V.; Malušević, I.; Radonjić, J. (2013): Reservoir sedimentation and hydrological effects of land use changes-case study of the experimental Dičina river watershed, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences (ISSN Printed: 1842-4090; ISSN Online: 1844-489X), 8, No. 1, pg. 91‒98.

http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=298

 • Ristić, R.; Marković, A.; Radić, B.; Nikić, Z.; Vasiljević, N.; Živković, N.; Dragićević S. (2011): Environmental Impacts in Serbian Ski Resorts, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences (ISSN Printed: 1842-4090; ISSN Online: 1844-489X), Vol. 6, No. 2, pg. 125‒134

http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=163

 • Ristić, R.; Radić, B.; Miljanović, V.; Trivan, G.; Ljujić, M.; Letić, Lj.; Savić, R. (2013): Blue-green“ corridors as a tool for mitigation of natural hazards and restoration of urbanized areas: a case study of Belgrade city, SPATIUM-International Review (ISSN 1450-569X), No. 30, pg. 18‒22 (DOI: 10.2298/SPAT1330018R).

http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=1450-569X1330018R

 • Ristić, R.; Kostadinov, S.; Radić, B.; Trivan, G.; Nikić, Z. (2012): Torrential Floods in Serbia – Man Made and Natural Hazards, 12th Congress INTERPRAEVENT 2012, Proceedings (ISBN 978-3-901164-19-4), pg. 771‒779, Grenoble, France.

http://drugg.fgg.uni-lj.si/3792/2/IP2012_Full_Papers_Vol_2.pdf

 • Kostadinov, S.; Ristić, R. (2013): Erosion and Torrent Control Works in Serbia, Journal of Torrent, Avalanche, Landslide and Rock Fall Engineering (Zeitschrift fur Wildbach-, Lawinen-, Erosions- und Steinschlagschutz, ISBN: 978-3-9503089-5-2), No. 171, pg. 246‒254.