+

Socio-demografski aspekti zaštite prirodnih resursa

Šifra predmeta: DM4.01212
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Savladavanje oblasti koje se  izučavaju u nauci o stanovništvu a posebno projekcije stanovništva kroz metode i tehnike izrade i  analizu postojećih, zvaničnih projekcija. Upoznavanje sa  populacionim trendovima u svetu, Evropi i Srbiji. Sticanje opštih i specifičnih znanja o stanovništvu koja se mogu  primeniti u  oblasti degradacije i zaštite od degradacije prirodnih resursa.

Sticanje znanja iz teorijske, primenjene i posebne demografije, kao i demografske analize.  Savladavanje osnovnih demografskih metoda i tehnika koje su osnov multidisciplinarnih, istraživanja o stanovništvu. Sagledavanje demografskog razvitka u Srbiji kroz aktuelno stanje, uzroke i posledica promena u  populaciji i budućih perspektiva. Poseban akcenat na trendovima u brdsko-planinskom području Srbije. Sticanje znanja o evropskim i  svetskim populacionim trendovima. Negativni (degradacija) i pozitivni (preduzeti radovi i dr.) efekti demografskog razvitka na prirodne resurse. Perspektive ovih trendova.

Analiza trendova strukture i kretanja stanovništva. Projekcije stanovništva: pojam, značaj, metodi projekcija. Karakteristike demografskog razvoja u svetu i Evropi. Karakteristike demografskog razvitka u Srbiji. Populaciona politika. Negativni i pozitivni efekti demografskog razvoja na prirodne resurse. Projekcije efekata.

Predavanja, vežbe, seminarski radovi, uključvanje u projekte Odseka.