+

Ekologija invazivnih insekata

Šifra predmeta: DM3.0121B
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: završene akademske studije-master

Upoznavanje sa invazivnim insektima u šumskim i urbanim ekosistemima, njihovim uticajima na biodiverzitet, usluge ekosistema, zdravlje ljudi i ekonomske resurse.

Ovladavanje metodama identifikacije i praćenja kretanja populacije invazivnih insekata u terestričnim ekosistemima. Upoznavanje najvažnijih puteva unošenja invazivnih insekata od značaja za šumarstvo. Monitoring puteva unošenja i kontrola populacijama invazivnih insekata.

Pojam invazivnih insekata. Invazivni insekti u Evropi za Evropu. Uticaji klimatskih promena na distribuciju invazivnih insekata. Invazivne strane vrste. Najvažniji prirodni koridori za rasprostiranje invazivnih insekata. Trgovina i turizam kao putevi unošenja invazivnih stranih vrsta. Uticaji invazivnih stranih vrsta na biodiverzitet i usluge ekosistema, zaštićena prirodna dobra i urbane zelene površine. Uticaji invazivnih stranih vrsta na zdravlje ljudi. Ekološki uticaji invazivnih stranih insekata na autohtone insekte, uticaji na njihove ekološke niše i parazitsko-predatorske komplekse. Adaptacije stranih invazivnih vrsta u Srbiji, shodno promenjenim klimatskim uslovima. Posebno se detaljno izučavaju taksoni (vrsta, rod, familija, red) koji su direktno u vezi sa izabranom temom doktorske disertacije i to je različito od kandidata do kandidata. Metode monitoringa invazivnih insekata. Metode kontrole populacija invazivnih insekata.