+

Милка Главендекић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 899
Е-маил: milka.glavendekic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 125
Консултације: среда, 11.00‒13.00 часова

Рођена је 13.10.1960. године у месту Парамије (Босна и Херцеговина). Основну школу и гимназију је завршила у Земуну. Шумарски факултет Универзитета у Београду је уписала 1979. и дипломирала је 1983. године. Магистрирала је 1988. године из области шумарства а докторирала 2000. године у области биотехнике. Запослена је на Шумарском факултету од 1984. године на Катедри за заштиту шума, дрвета и укасних биљака. Област педагошког и научног рада је заштита шума и украсних биљака. Од 2001. године запослена је на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру. На Универзитету у Београду-Шумарском факултету у звање доцента је изабрана 2000. године, у звање ванредног професора 2005. године и у звање редовног професора 2010. године.
Усавршавала се у Немачкој од школске 1989/1990. године, када је добила стипендију Немачке службе за академску размену (Deutsche Akademische Austauschdienst). На Биолошком факултету Универзитета у Würtzburg-u (Fakultät für Biologie der Julius-Maximillians-Universität Würtzburg) од 01.10.1989. до 01.03.1990. године специјализзирала је код проф. др Кlaus Horstmann-a таксономију инсеката (Hymenoptera: Ichneumonidae). Специјализацију из екологије и биохемије инсеката обавила је на Шумарском факултету Универзитета у Минхену (Forstfakultät der Ludwig-Maximillians-Universität München) од марта до септембра 1990. године. Студијски боравак од 01-06 – 31.07. 2001. године је провела на Шумарском факултету u Freising-u (Studienfakultät Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement der Technische Universität Freising).
У оквиму СOST Акције PERMIT била је предавач у летњој школи из области заштите шума и украсних биљака 2013. године. Предавања по позиву је одржала на више научних скупова у Немачкој, Русији и Казахстану. Била је предавач по позиву на Државном Аграрном Универзитету у Новосибирску (2015. године). Одржала предавање по позиву у Руском националном центру за биљни карантин, Москва, Биково (2016). Учествовала је на међународним пројектима: (1) Assessing Large Scale Risks for biodiversity with tested Methods (ALARM), Sixth Framework Programme, SuB-Priority 6.3, Integrated Project, contract number GOCE-CT-2003-506675, (2) Project ECO-NET 2009 – N°21339RD “Modelling the expansion of an urticating pest with regard to climate change“, Ministarstvo poljoprivrede Francuske. (3) СOST Аction FP 1002 Pathway Evaluation and pest Risk Management In Transport – PERMIT, (4) COST Action FP1401 A global network of nurseries as early warning system against alien tree pests (Global Warning), (5) COST Action TD1209 “European Information System for alien Species”, (6) COST Action CA17122 “Increasing understanding of alien species through citizen science” (ALIEN-CSI).
Чланица је Инжењерске коморе Србије од 2005. године и има лиценцу одговорног пројектанта. Номинована је као представник Cрбије у Међународној организацији за заштиту биља European and Mediterranean Organization for Plant Protection (ЕPPO), Чланица је Савета Међународне организације за биолошку заштиту биља (International Organization for Biological Control – East Palearctic Regional Section, IOBC-EPRS). Чланица је Немачког друштва за општу и примењену ентомологију (DGaaE), Heмачког фитомедицинског друштва (DPG), Ентомолошког друштва Србије, Друштва за заштиту биља Србије и Удружења за пејзажну хортикултуру Србије.

Ужа научна област

Заштита шума и украсних биљака

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

  • Csóka G., Hirka A., Mutun S., Glavendekić M., Mikó Á., Szὅcs L., Paulin M., Eötvös C. B., Gáspár C., Csepelényi M, Szénási Á., Franjević , Gninenko Y., Dautbašić M., Muzejinović O., Zúbrik M., Netoiu C., Buzatu A., Bălăcenoiu F., Jurc M., Jurc D., Bernardinelli I., Streito J.-C., Avtzis D. and Hrašovec B., 2020: Spread and potential host range of the invasive oak lace bug [Corythucha arcuata (Say, 1832) – Heteroptera: Tingidae] in Eurasia. Agricultural and Forest Entomology, 22: 61-74.
  • Morales-Rodriguez C., Anslan S., Auger-Rozenberg M. –A., Augustin S., Baranchikov Y., Bellahirech A., Burokiene D., Cepukoit D., Cota E., Davydenko K., Doğmuş-Lehtijärvi T., Drenkhan R., Drenkhan T., Eschen R., Franic I., Glavendekic M., de Groot M., Kacprzyk M., Kenis M., Kirichenko N., Matsiakh I., Musolin D. L., Nowakowska J. A., O’Hanlon R., Prospero S., Roques A., Santini A., Talgo V., Tedersoo L., Uimari A., Vannini A., Witzell J., Woodward S., Zambounis A., Cleary M., 2019: Forewarned is forearmed: harmonized approaches for early detection of potentially invasive pests and pathogens in sentinel plantings, NeoBiota, 47, pp. 95 – 123, 1619-0033, 10.3897/neobiota.47.34276, SOFIA.
  • Eschen R., De Groot M., Glavendekić M., Lacković N., Matosević D., Morales‐Rodriguez C., O Hanlon R., Oskay F., Papazova I., Prospero , Franić I., 2019: Spotting the pests of tomorrow—Sampling designs for detection of species associations with woody plants. Journal of Biogeography, 46:2159–2173, Wiley
  • Vétek G., Zach P., Matošević D., Tuba K., Lakatos F., Kulfan J., Csóka G., Gomboc S., Nagy S., Glavendekić M., Avtzis D. N., de Groot M., Szőcs L., Papazova-Anakieva I., Nacheski S., Hrnčić S., Radonjić S., Fekete V., 2019: Invasion by the box tree moth, Cydalima perspectalis (Lepidoptera: Crambidae), in southeastern Europe. In Invasive dendrophilous organisms: challenges and protection operations. Collective monograph. Under the general edition of Gninenko Yu.I., Pushkino: VNIILM, p. 17-28, Moscow.
  • Roy H., Groom Q., Adriaens T., Agnello G., Antic M., Archambeau A., Bacher S., Bonn A., Brown P., Brundu G., Lopez B., Cleary M., Cognlniceanu D., de Groot M., De Sousa T., Deidun A., Essl F., Fišer Pečnikar Ž. Gazda A., Gervasini E., Glavendekic M., Gigot G., Jelaska S., Jeschke J., Kaminski D., Karachle P., Komives T., Lapin K., Lucy F., Marchante E., Marisavljevic D., Marja R., Martin Torrijos L., Maritnou A., Matosevic D., Mifsud C., Motiejunaite J., Ojaveer H., Pasalic N., Pekarik L., Per E., Pergl J., Pesic V., Pococc M., Reino L., Ries C., Rozylowicz L., Schade S., Sigurdsson S., Steinitz O., Stern N., Teofilovski A., Thorsson J., Tomov R., Tricarico E., Trichkova T., Tsiamis K, van Valkengurg J., Vella N., Verbrugge L., Vetek G., Villaverde C., Witzell J., Zenetos A., Cardoso A. 2018: Increasing understanding of alien species through citizen science (Alien-SCI). Research Ideas and Outcomes 4: e31412. http://doi.org/10.3897/rio.4.e31412
  • Главендекић М., 2017: Фауна и екологија инсеката који насељавају инвазивне и нативне украсне биљке, у Обратов-Петковић, уредник, Украсне и инвазивне биљке у условима климатских промена-утицаји и адаптације. Монографија, pp. 240 – 264, ISBN 987-86-7299-240-3.
  • Glavendekić M., Matsiakh I., Lakatos F., Csóka G., Moreira A., Doğmuş-Lehtijärvi T., Lehtijärvi A., Beram R., Aday Kaya A., Cleary M., 2017: Damage to roots and collars of broadleaf woody plants. In Field Guide for the Identification of Damage on Woody Sentinel Plants, pp. 150 – 166, ISBN 978-1-78639-440-8.
  • Jung T., Orlikowski L., Henricot B., Abad-Campos P., A. Aday Kaya, Bakonyi J., Cacciola S. O., Cech T., Chavarriaga D., Diamandis S., Doğmuş-Lehtijärvi H. T. , Franceschini A., Glavendekić M., Hantula J., Herrero M., Marçais B., Horta Jung M., Lilja A., Nenad Keča, Kramarets V., A. Lyubenova, M. Helena, Magnano di San Lio G., Mansilla Vázquez P. J., I. Matsiakh, Ivan Milenković, Moricca S., Nagy Z. Á., Nechwatal J., Olsson C., Oszako T., Pane A., Paplomatas E. J., Pintos Varela C., Prospero S., Rial Martínez C., Rigling D., Robin C., Rytkönen A., Sánchez M. E., Scanu B., Schlenzig A., Schumacher J., Slavov S., Solla A., Sousa E., J. Stenlid, V. Talgø, Tomic Z., Tsopelas P., Vannini A., Vettraino A.- M., Wenneker M., Woodward S., A. Peréz-Sierra, 2016: Widespread Phytophthora infestations in European nurseries put forest, semi-natural and horticultural ecosystems at high risk of Phytophthora diseases, Forest Pathology, Forest Pathology, pp. 134 – 163, 1439-0329, 10.1111/efp.12239.
  • Marzano M., Dandy N., Papazova-Anakieva I., Avtzis D., Connolly T., Eschen R., Glavendekić M., Hurley B., Lindelow A., Matosevic D., Tomov R., Vettraino A. M., 2016: Assessing awareness of tree pests and pathogens amongst tree professionals: A pan-European perspective, Forest Policy and Economics, Elsevier Science bv, 70, pp. 164 – 171,
  • Roques A., Rousselet J., Avci M., Avtzis D. N., Basso A., Battisti A., Ben Jamaa M L, Branco M., Cota E., Dautbasic M., Delb H., El Alaoui El Fels M A, Forster B., Garcia J., Georgiev G., Milka Glavendekić, Goussard F., Halbig P., Hernańdez R, Hódar J. A., Ipekdal K., Jurc M., Laparie M., Larsson S., Mateus E., Matošević D., Meier F., Mendel Z., Mihajlović L., Mirchev P., Nussbaumer C., Paiva M.-R., I. Papazova-Anakieva, Poirot J., Protasov A., Rahim N., Sańchez Pena G., Santos H., Sauvard D., Schopf A., Simonato M., Tsankov G., Yart A., Zamora R., Zamoum M., Robinet C., P. Podlesnik, 2015: Chapter 3 Climate Warming and Past and Present Distribution of the Processionary Moths (Thaumetopoea spp.) in Europe, Asia Minor and North Africa, Processionary Moths and Climate Change: An Update (A. Roques, ed.), pp. 81 – 161,  ISBN 978-94-017-9340-7_3