+

Degradacija, zaštita, korišćenje i melioracije zemljišta

Šifra predmeta: DM1.6121A
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.6.- Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Sticanje znanja o zemljištu kao prirodnom resursu, analiza procesa degradacije globalnog i lokalnog karaktera i sagledavnje mogućih rešenja zaštite, rekultivacije, revitalizacije i remedijacije zemljišta.

Osposobljenost studenta da samostalno planira i izvodi eksperimentalna istraživanja na naučnim osnovama i kritičku analizu i interpretaciju analitičkih rezultata i njihov prikaz kroz usmeno izlaganje i pisani izveštaj.

Zemljište kao prirodni resurs. Funkcije zemljišta.  Definicija degradacije zemljišta. Uzroci degradacije. Tipovi degradacije. Osetljivost i otpornost zemnjišta. Karakteristike koje utiču na osetljivost i otpornost. Fizička degradacija i odnošenje zemljišnje mase – erozija. Degradacija oštećenjem in-situ. Izvori i vrste zagađujućih materija  Degradacija fizički i hemijskih osobina kao posledica prirodnih i antropogenih uticaja. Uticaj privrednih delatnosti i tehnološkog razvoja na procese oštećenja zemljišta. Zakonska regulativa i direktive za sprečavanje degradacije zemljišta. Mere zaštite zemljišta. Remedijacija i rekultivacija kontaminiranih i degradiranih zemljišta.

Vežbe: Terenska proučavanja morfologije degradiranih zemljišta i karakteristika fizičke degradacije zemljišta kao posledica različitih vidova prirodnih i antropogenih uticaja. Laboratorijske vežbe, kao osnov za utvrđivanje stanja i mera popravke osobina degradiranih zemljišta. Laboratorijska ispitivanja fizičkih i hemijskih osobina zemljišta i utvrđivanje karakteristika degradacije zemljišta. Studijski istraživački rad: istraživanje uticaja različitih vidova prirodnih i antropogenih uticaja na promene osobina zemljišta.