+

Preduzetništvo i upravljanje projektima u šumarstvu

Šifra predmeta: DM1.3121D
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.3. Ekonomika i organizacija šumarstva
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Upisane doktorske studije iz oblasti Ekonomika i organizacija šumarstva i položen ispit iz svih obaveznih predmeta.

Pruža potrebna organizaciona, preduzetnička i druga stručna šumarska znanja,  kao što su: preduzetničko poslovanje u šumarstvu, sprovođenje poslovne politike preduzeća u šumarstvu i upravljanje projektima u šumarstvu i omogućava im da razviju sposobnosti za primenu stečenog znanja u realnom okruženju.

Razvoj sposobnosti i veština studenata za kreativno i kritičko promišljanje prilikom donošenja zaključaka, definisanja odluka i rešavanja problema iz oblasti preduzetničkog poslovanja u okviru šumarske struke i upravljanja i rukovođenja stručnim projektima u šumarstvu. Studenti će biti u mogućnosti da temeljno razumeju preduzetnički proces, kao i proces upravljana projektima. Na bazi ovako stečenih teorijsko-metodoloških i praktičnih znanje, studenti će moći da, samostalno ili kao deo tima, učestvuju u rešavanju kompleksnih problema u oblasti preduzetništva u sektoru šumarstva, odnosno da primenjuju metode i tehnike projektnog menadžmenta.

Preduzetničko poslovanje u šumarstvu (interesne grupe u šumarstvu, vizija preduzeća u šumarstvu, poslovni ciljevi preduzeća u šumarstvu, formulisanje ciljeva, međusobni odnos ciljeva); Sprovođenje poslovne politike preduzeća u šumarstvu (strateška analiza, analiza okruženja,  analiza preduzeća, definisanje ključnih strateških faktora, formulisanje strategije, implementacija strategije); Upravljanje projektima u šumarstvu (pojam i vrste projekata, metode i tehnike upravljanja projektima, koncept upravljanja projektima u šumarstvu, organizacija upravljanja projektima u šumarstvu, praćenje i kontrola realizacije projekata).