+

Zaštita šuma

Šifra predmeta: DM1.2111G
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.2. Zaštita šuma
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne akademske studije Šumarskog fakulteta i diplomske akademske studije iz Gajenja šuma, biljna proizvodnja, zaštita i ekologija

Produbljivanje znanja o štetnim faktorima (abiotički, biotički i antropogeni) koji deluju na šumske ekosisteme, kao i o merama integralne zaštite. Produbljivanje znanja o metodama naučno-istraživačkog rada iz oblasti biologije, ekologije i suzbijanja štetnih orgaizama u šumskim ekosistemima.

Osposobljavanje kandidata za samostalan naučni i najviši stepen stručnog rada iz oblasti zaštite šuma

Programom je obuhvaćeno proučavanje abiotičkih, biotičkih i antropogenih štetnih uticaja na šumske ekosisteme. Abiotički faktori obuhvataju ekstremne temperature, atmosferske padavine, oluju i šumske požare. Biotički faktori obuhvataju korove i štetočine (divljač, stoka, glodari, ptice, nematode i dr.).

U okviru biotičkih uticaja istražuju se biologija, ekologija, ekonomski i ekološki uticaji. Za sve štetne faktore u okviru zaštite šuma istražuje se priroda njihovog delovanja, mehanizam delovanja, štetne posledice, značaj, kao i savremene mere borbe (preventivne i direktne). Metode dugoročnog monitoringa ekoloških uticaja ekonomski značajnih organizama u šumskim ekosistemima.