+

Слободан Милановић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 882
Е-маил: slobodan.milanovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 99
Консултације: среда, 12.00‒14.00 часова

Рођен 20. 12. 1969. године у Светозареву (сада Јагодина), где сам завршио основну и средњу школу. Шумарски факултет – Одсек за шумарство, завршио сам 1995. године са пресечном оценом 8.55).

Образовање:

2011 ‒ Одбрањена докторска дисертација на Катедри заштите шума Шумарског факултета Универзитета у Београду. Ментор др Љубодраг Михајловић, редовни професор. Наслов дисертације: „Развиће губара (Lymantria dispar L.) (Lepidoptera, Lymantriidae) на различитим врстама храстова у Србији”. Диплома број 13939 о стеченом научном степену доктора наука из области шумарства.

2006 ‒ Одбрањен магистарски рад на Катедри заштите шума Шумарског факултета Универзитета у Београду. Ментор др Љубодраг Михајловић, редовни професор. Наслов магистарског рада: „Утицај врста Quercus cerris L., Q. petraea (Matt.) Liebl. и Q. robur L. на развиће губара (Lymantria dispar L.)”. Диплома број 88 о стеченом академском називу магистра шумарских наука из области шумарства.

1995 ‒ Одбрањен дипломски рад на Катедри планирања газдовања шумама Шумарског факултета Универзитета у Београду. Ментор др Лазар Томанић, редовни професор. Наслов дипломског рада: „Истраживање система газдовања у шумама смрче, јеле и букве на Копаонику”. Диплома бр. 235 о стеченом високом образовању и стручном називу дипломирани инжењер шумарства.

Професионално искуство:

 • 2022-11 до сад  – Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд, Србија, редовни професор;
 • 2018-02 до 2022-11 – Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд, Србија, ванредни професор;
 • 2015-01 до сад ‒ Mendel University in Brno: Brno, Czech Republic, Research Assistant (Department of Forest Protection and Wildlife Management);
 • 2013-06 до 2018-02 ‒ Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд, Србија, доцент;
 • 2012-12 до 2014-12 ‒ Mendel University in Brno: Brno, Czech Republic, post-doctoral researcher;
 • 2011-06 до 2013-06 ‒ Институт за шумарство, Београд, Србија – научни сарадник;
 • 2006-12 до 2011-06 ‒ Институт за шумарство, Београд, Србија – истраживач‑сарадник;
 • 1999-11 до 2006-12 ‒ Институт за шумарство, Београд, Србија – истраживач;
 • 1995-12 до 1999-11 ‒ Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд, Србија, истраживач.

Област истраживања

Шумарска ентомологија, заштита шума, односи инсеката и њихових хранитељки, интеракције инсеката и биљних болести, шумски пожари

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторски студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

 • Караџић, Д., Михајловић, Љ., Милановић, С., Станивуковић, З. (2011) Приручник извештајне и дијагностичко прогнозне службе заштите шума. Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет (1-517).
 • Караџић, Д., Кеча, Н., Миленковић, И., Милановић, С., Станивуковић, З. (2016) Шумска микологија. Универзитет у Бања Луци-Шумарски факултет. Бања Лука (1-595).
 • Karadžić, , Stanivuković, Z., Milanović, S., Milenković, I. (2019) Najznačajniji prouzrokovači infektivnih bolesti u šumama Republike Srpske. Univerzitet u Banja Luci-Šumarski fakultet. Banja Luka (1-324).
 • Milanovic, S., Lazarevic, J., Popovic, Z., Miletic, Z., Kostic, M., Radulovic, Z., Karadzic, D., & Vuleta, A. (2014) Preference and performance of the larvae of Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae) on three species of European oaks. European Journal of Entomology, 111, 371-378. doi: 10.14411/eje.2014.039
 • Milanovic, S., Lazarevic, J., Karadzic, D., Milenkovic, I., Jankovsky, L., Vuleta, A., & Solla, A. (2015) Belowground infections of the invasive Phytophthora plurivora pathogen enhance the suitability of red oak leaves to the generalist herbivore Lymantria dispar. Ecological Entomology, 40, 479-482. doi: 10.1111/een.12193
 • Milanović, S., Janković-Tomanić, M., Kostić, I., Kostić, M., Morina, F., Živanović, B. & Lazarević, J. (2016) Behavioural and physiological plasticity of gypsy moth larvae to host plant switching. Entomologia Experimentalis et Applicata, 158: 152–162. doi: 10.1111/eea.12388
 • Milanović, S., Milenković, I., Dobrosavljević, J., Popović, M., Solla, A., Tomšovský, M., Jankovský, L. Growth Rates of Lymantria dispar Larvae and Quercus robur Seedlings at Elevated CO 2 Concentration and Phytophthora plurivora Forests 2020, 11, 1059. doi: 10.3390/f11101059
 • Milanović, S., Marković, N., Pamučar, D., Gigović, L., Kostić, P., Milanović, S.D. (2021) Forest Fire Probability Mapping in Eastern Serbia: Logistic Regression versus Random Forest Method. Forests12, 5. doi: 10.3390/f12010005
 • Milanović, S., Kaczmarowski, J., Ciesielski, M., Trailović, Z., Mielcarek, M., Szczygieł, R., Kwiatkowski, M., Bałazy, R., Zasada, M., Milanović, S.D. (2023) Modeling and Mapping of Forest Fire Occurrence in the Lower Silesian Voivodeship of Poland Based on Machine Learning Methods. Forests, 14, 46. doi.org/10.3390/f14010046
 • Milanović, S., Trailović, Z., Milanović, S.D., Hochbichler, E., Kirisits, T., Immitzer, M., Čermák, P., Pokorný, R., Jankovský, L., Jaafari, A. (2023) Country-Level Modeling of Forest Fires in Austria and the Czech Republic: Insights from Open-Source Data. Sustainability, 15, 5269. doi.org/10.3390/su15065269