+

Transport i skladištenje čvrstih materijala u drvnoj industriji

Šifra predmeta: DM2.4121V
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.4 Mašine i uređaji u prerada drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Upoznavanje sa najnovijim dostignućima u proučavanju transportnih i skladišnih sistema u drvnoj industriji.

Stvaranje teorijskih i praktičnih uslova za korišćenje najnovijih naučno-tehnoloških znanja iz transportnih uređaja i projektovanja transportnih i skladišnih sistema.

Transportni uređaji neprekidnog; Transportni uređaji periodičnog; Automatska transportna sredstva (automatski vođena vozila, roboti, računarski integrisani transport u proizvodnim linijama); Skladišta; Pneumatski transport (savremeno izvođenje pneumatskog transoporta)