+

Младен Фуртула

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053-827; +381 (11) 3053-839
Е-маил: mladen.furtula@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 44, 70
Консултације: уторак 12 -14 časova, среда12 -14 časova

Рођен је 9. 6. 1976. године у Београду. Завршио је IX гимназију „Михајло Петровић Алас“. На Шумарском факултету Универзитета у Београду, Одсек за обраду дрвета, дипломирао је 19. 4. 2002. године. Докторску дисертацију одбранио је 1. 12. 2014. на Шумарском факултету Универзитета у Београду.
Кретање у служби: радни однос на Шумарском факултету Универзитета у Београду засновао је 30. 5. 2003. године, када је изабран за асистента-приправника на предмету Унутрашњи транспорт.
Каснији избори: за асистента ‒ 2. 6. 2011. године; за доцента ‒ 12. 5. 2014. године; за ванредног професора 10.3.2020. године.

Ужа научна област

Машине и уређаји у преради дрвета

Област истраживања

Унутрашњи транспорт; транспортни уређаји; енергетика у дрвној индустрији; производња и коришћење дрвних горива; сигурност на раду.

Одабрани научни радови

 • Попадић Р., Фуртула М., Милић Г. (2019): „Influence of Diameter and Quality of Beech Logs on the Potential Energy of Sawmill Residues“, BioResources 14(3), pp. 6331-6340
 • Фуртула М., Џинчић И., Сврзић С. (2019): CNC wood machines accuracy and repeatability, 4th International Scientific Conference, Wood Technology&Product Design, Ohrid 4-7 September 2019., pp 32-43
 • Данон Г., Фуртула М. (2018): The role of wood biomass in the decarbonization of the electricity sector in the republic of Serbia, Zbornik radova International Conference Energy and Ecology EEI2018, Beograd 10.- 10.2018., pp 234-241
 • Фуртула М., Данон Г., Бајић В., Лукачев Д. (2017): Energy consumption and equivalent emission of CO2 at wood pellets production in Serbia, Thermal science,pp 1905-1915, Beograd, doi: 10.2298/TSCI170220099F
 • Фуртула М., Лукачев Д. (2016): Pneumatic Conveyors in Wood Industry in Serbia – Present State and Possible Solutions, Zbornik radova Mаintenance Forum 2016, Budva, 16-18. Juna 2016, pp 47-52., Izdavač: IIPP Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet, iipp.rs
 • Данон, Г., Фуртула, М., Ђурковић, М. (2016): The Possibilities of Reducing Energy Consumption and GHG Emissions in the Pellet Production, 11th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment,
 • September 4–9, 2016, SDEWES2016-0086 pp 1-19, Lisabon, Portugalija
 • Ловрић А., Здравковић В., Фуртула М. (2014): Influence of thermal modification on colour of poplar (Populus X Euroamericana) rotary cut veneer,Wood Research, vol. 59, br. 2,2014, pp 661-670
 • Попадић Р., Шошкић Б., Милић Г., Тодоровић Н., Фуртула М. (2014): Influence of the Sawing Method on Yield of Beech Logs with Red Heartwood, Drvna industrija br. 65, pp 35-42, Загреб.
 • Данон Г., Фуртула М., Мандић М. (2012): Possibilities of implementation of CHP (combined heat and power) in the wood industry in Serbia, Energy, vol. 48, 1, pp. 169–176.
 • Фуртула M., Мандић M., Данон Г., Бајић В. (2010): The Possibility of Substitution of Fossil Fuel with Wood Biomass in the National Parks Kopaonik and Tara, Proceedings of the 18th International Conference, Lion, pp 283-287