+

Analiza rizika od degradacije prirodnih resursa

Šifra predmeta: M41106A
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov:

Upoznavanje sa metodama koje se koriste za analizu rizika od degradacije prirodnih resursa (zemljišta i voda) kao i o značajnim elementima integralnog upravljanja rizikom od degradacije u brdsko-planinskom području.

Stečeno znanje o rizicima i metodama koje se koriste za analizu rizika od degradacije prirodnih resursa (zemljišta i voda ), i o metodama integralnog upravljanja rizicima od degradacije u brdsko-planinskim području.

Teorijska nastava:

Uvod u analizu rizika i metoda za ocenu opasnosti od prirodnih katastrofa u brdsko-planinskim područjima; upoznavanje sa prirodnim katastrofama koje se javljaju u brdsko-planinskom području: bujične poplave, klizišta, obrušavanje stena, masovno kretanje nanosa, lavine, šumski požari; diskusija o osetljivosti prirodnih resursa i ocena rizika; nivo tolerantnog rizika; pripravnost i upravljanje katastrofama

Izrada master rada.

Praktična nastava:

Definisanje rizika od prirodnih katastrofa: bujične poplave, klizišta, obrušavanje stena, masovno kretanje nanosa, lavine, šumski požari. Određivanje stepena rizika na osnovu: analize erozionih procesa; pedološkog i geološkog sastava terena; načina korišćenja zemljišta; fizičko-geografskih karakteristika prostora; klimatsko-meteoroloških karakteristika lokaliteta.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.