+

Синиша Половина

Асистент са докторатом
Телефон: +381 (11) 3053 851
Е-маил: sinisa.polovina@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 3
Консултације: понедељак, 10‒12 часова; уторак, 10‒12 часова

Рођен је 23. 11. 1991. године у Сремској Митровици. Основну и средњу машинску школу завршио у Сремској Митровици. Основне студије на Шумарском факултету у Београду уписао је 2010. године (смер Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса). Школске 2014/15. уписује мастер академске студије на студијском програму Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, модул М1: Заштита водних ресурса брдско‑планинских подручја. Докторске академске студије уписује школске 2015/16, модул M4: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.
Ангажован је као демонстратор у школској 2015/16. на следећим предметима на Шумарском факултету: Бујични токови и ерозија 1, Бујични токови и ерозија 2, Просторно уређење ерозионих подручја и Примена ГИС-а у заштити земљишних и водних ресурса. У школској 2016/2017. добија звање асистента. Учествовао је на радионици Post-socialist urban development in Serbia: Role of public participation and plan&project evaluation, 23‒26 February and 7 March 2016, Institute of Archicture and Urban & Spatial Planning of Serbia (IAUS, Serbia). Био је део организационог одбора међународне конференције The Third World Conference of World Association of Soil and Water Conservation, која је одржана на Шумарском факултету, 2016 године. Добитник прве награде на „ГИС дан Србија 2016”, који је организован на Географском факултету Универзитета у Београду. Област истраживања: бујични токови и ерозија, конзервација земљишта и вода, примена ГИС-а.

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Заједничке мaстер академске студије Ерасмус+

Акредитација 2021

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Одабрани научни радови

  • Ristić, R., Radić, B., Milčanović, V., Malušević, I., & Polovina, S. [2015]. Zaštita od erozije kao preduslov razvoja skijališta na Staroj planini. Pirotski zbornik, Pirot, (40), 1-27.
    http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0554-19561540001R
  • Ристић, Р.; Милчановић, В.; Малушевић, И; Половина, С. (2015): Бујичне поплаве и ерозија као доминантан фактор деградације земљишта у Србији – концепт превенције и заштите, Деградација и заштита земљишта [Електронски извор]: тематски зборник, Универзитет у Београду, Шумарски факултет ISBN 978-86-7299-242-7.
    http://www.sepa.gov.rs/download/strano/2016_DegradacijaZemljista.pdf