+

Sistemi za podršku odlučivanju u upravljanju zemljišnim i vodnim resursima

Šifra predmeta: M41118A
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov:

Ovladavanje osnovnim znanjima o metodama za uspešno upravljanje u zaštiti  zemljišnih i vodnih resursa.  Cilj kursa je sticanje veština potrebnih za sprovođenje procesa odlučivanja pomoću anlize odličivanja bez i sa uzorkovanjem, kao i veština neophodnih za donošenje optimalnih odluka u upravljanju prirodnim resursima primenom metoda višekriterijumskog odlučivanja.

Stečena znanja o procesu, fazama i modelima odlučivanja u upravljanju projektima za zaštitu zemljišnih i vodnih resursa. Stečene veštine za primenu modela analize odlučivanja, kao i metoda višekriterijumskog odlučivanja za dobijanje najprihvatljivijih rešenja u primeni konzervacionih mera za zaštitu zemljišnih i vodnih resursa.

Teorijska nastava:

Osnove odlučivanja: analiza problema odlučivanja, proces i faze procesa odlučivanja, vrste odluka, modeli odlučivanja, izbor metoda i tehnika, područje odlučivanja u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa; Analiza odlučivanja: osnove analize odlučivanja, analiza odlučivanja bez uzorkovanja, analiza odlučivanja sa uzorkovanjem; Teorija korisnosti: jednoatributivna i višeatributivna teorija korisnosti; Višekriterijumsko odlučivanje: Osnove višekriterijumskog odlučivanja, Višeatributivno odlučivanje, Ciljno programiranje, Metode višekriterijumske analize, Metoda analitičkih hijerarhijskih procesa

Praktična nastava:

Rešavanje zadataka iz oblasti primene modela i metoda odlučivanja u upravljanju zemljišnim i vodnim resursima: Modeli odlučivanja namenjeni individualnim donosiocima odluka,  Metode grupnog odlučivanja, Modeli organizacionog odlučivanja. Primena metoda i tehnika analize odlučivanja, analiza ravnoteže. Rešavanje zadataka u oblasti konzervacije zemljišta i voda primenom metode analitičkih hijerarhijskih procesa.