+

Uticaj socio-demografskog razvoja na prirodne resurse

Šifra predmeta: M41117
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov:

Cilj predmeta je sticanje opštih i specifičnih znanja o stanovništvu koja se mogu  primeniti u sferi uticaja antropogenih faktora na prirodne resurse načinom korišćenja istih.

Stečena znanja iz oblasti demografskog razvoja    omogući će studentima pravilno sagledavanje uticaja antropogenih faktora na prirodne resurse.

Teorijska nastava:

Pojam, predmet i podela demografije; Demografska istraživanja; Izvori podataka o stanovništvu; Trendovi i razvoj stanovništva u prošlosti; Metodi posmatranja i metodi analize u demografiji; Osnovni pokazatelji u demografskoj analizi, Prirodno kretanje stanovništva (prirodni priraštaj), Mehaničko kretanje stanovništva (migracije);   Demografske strukture stanovništva (starosna, polna, ekonomska); Demografske karakteristike brdsko-planinskih područja; Trendovi stočnog fonda u prošlosti; Trendovi načina korišćenja zemljišnog prostora u prošlosti; Antropogeni uticaj na stanje životne sredine i gubitaka zemljišnih resursa.

Praktična nastava:

Praktična nastava obuhvata vežbe iz jedinica teorijske nastave, kao i izradu seminarskih radova iz određenih jedinica.