+

Isceliteljski vrtovi

Šifra predmeta: MPA1104/3V
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Bez uslova

Usvajanje znanja o isceliteljskim vrtovima i hortikulturnoj terapiji, osposobljavanje studenata za izradu projekata isceliteljskih vrtova u profesionalnoj praksi i timsko učešće u izvođenju hortikulturne terapije.

Razumevanje uticaja fizičkog okruženja na zdravlje čoveka, usvajanje teorija isceliteljskih vrtova i hortikulturne terapije, sticanje veština projektovanja prostora namenjenih specifičnim potrebama korisnika

Teorijska nastava: Zavisnost zdravlja čoveka od prostora i ambijenta, Uticaj biljnog materijala na zdravlje čoveka, Teorije o isceliteljskom uticaju vrta, Škola iscelitelj-skih vrtova, Škola hortikulturne terapije, Nivoi komunikacije korisnika sa prosto-rom, Korišćenje čula u percepciji prostora. Prostorna i funkcionalana struktura isceliteljskog vrta, Koncept i principi univerzalnog dizajna, Standardi uređenja otvo-renih prostora za osobe sa posebnim potrebama, faktori bezbednosti. Izbor odgovaraju-ćih biljaka od uticaja na proces isceljenja, izbor materijala i vrtno-arhitektonskih ele-menata. Percepcija potreba korisnika, Značaj rada sa u multidisciplinarnim timovima iz oblasti psihologije i defektologije i sa interesnim grupama korisnika prostora.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave – studio

Izrada projekata isceliteljskih vrta. Upućivanje studenata stručnu literaturu i volonterski rad u centrima za smeštaj osoba sa posebnim potrebama.