+

Невенка Галечић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 915
Е-маил: nevenka.galecic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: кабинет бр. 5 (крило А, II спрат)
Консултације: понедељак, 10‒11 часова; среда, 12‒13 часова

Невенка Галечић је рођена у Београду (Земун). Основну и средњу школу је завршила у Сремској Митровици. Године 1986. уписала је Шумарски факултет ‒ Институт за пејзажну архитектуру, да би 1992. године стекла звање дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру. На Шумарском факултету Универзитета у Београду је запослена од 1993. године као асистент‑приправник на предмету Елементи пројектовања зелених површина. Постдипломске студије на Шумарском факултету из области Планирања и пројектовања у пејзажној архитектури завршила је 2000. године. Одбраном магистарског рада под насловом Истраживање функционалних и композиционих вредности тргова, скверова и пјацета у централној зони Београда стекла је звање магистар шумарских наука из области Пејзажне архитектуре. У звање асистента на предмету Елементи пејзажноархитектонског пројектовања, у оквиру уже научне области Пејзажна архитектура и хортикултура, изабрана је 2000. године. Докторску дисертацију под називом Евалуација употребног потенцијала паркова Београда у функцији операционализације процеса пејзажног пројектовања одбранила је 2016. године и стекла звање доктор наука из области Пејзажна архитектура и хортикултура. Од децембра 2016. године запослена је на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру Шумарског факултета Универзитета у Београду као доцент на групи предмета Катедре за планирање и пројектовање у пејзажној архитектури. Члан је међународног и националног Удружења пејзажних архитеката.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Област истраживања

Пејзажноархитектонско пројектовање; отворени градски простори; социјални аспект пејзажноархитектонског пројектовања; употребни потенцијал паркова; пејзажноархитектонске конструкције.

Одабрани научни радови

  • Galečić, N., Tomićević-Dubljević, J., Ocokoljić, M., Vujičić, D., Skočajić, D. 2016. Quality and utilization potential of urban parks: case study Tašmajdan park, Belgrade, Serbia, Šumarski list ISSN 1846–9140, vol. 10-11, 493‒501.
    http://www.sumari.hr/sumlist/pdf/201604930.pdf
  • Bazik, D., Milošević, J., Galečić, N., 2012. Inoviranje procesa oblikovanja prostora stambenih naselja tehnikama vodno-primerenog urbanog dizajna, Uticaj klimatskih promena na planiranje i projektovanje, Razvijanje optimalnih modela, Beograd: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, 128‒151 (ISBN 978-86-7924-093-4).
  • Ocokoljić, M., Medarević, M., Nikić, Z., Galečić, N., Stojičić, Đ. 2010. Variability of features at half sib posterity as a base in plant breeding of the species Koelereuteria paniculata Laxm., Archives of biological sciences ISSN 0354-4664, vol. 62(3), 693‒703.
  • Vujković, Lj, Galečić, N. 2010. Contemporary trends in design and use of open urban spaces in landscape architecture and horticulturе, First serbian forestry congress ‒ Future with forests, Beograd 11‒13 novembar, 1105‒1112.
  • Галечић, Н., Главендекић, М., Гачић, А. 2007. Утицај здравственог стања на естетску вредност зеленила Пионирског парка у Београду, Гласник Шумарског факултета бр. 96 (ISSN 0353-4537), стр. 15–28.
  • Галечић, Н., Вујковић, Љ. 2004. Трг Републике – доминантан пешачки простор у централној зони Београда, Гласник Шумарског факултета бр. 89 (ISSN 0353-4537), стр. 77‒90.
  • Vujković, Lj., Galečić, N., Matović, M. 1998. New botanical garden at Kragujevac: A sifnificant undertaking in serbian botanical science, Orti Botanici: Passato, Presente, Futuro-Atti del convegno inernazionale celebrativo del 4500 anniversario di fondazione dell’ orto botanico di Padova, 29‒30 giugno 1995, Di museologia scientifica, Vol 14(1), Suppl. 559‒561.