+

Zaštita biljaka u pejzažnoj arhitekturi

Šifra predmeta: MPA1104/1V
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Nema

Upoznavanje studenata sa savremenim znanjima koja objedinjuju sve mere u zaštiti od bolesti i štetočina primenljive u biljnoj proizvodnji i objektima pejzažne arhitekture.  Osposobljavanje studenata za upravljanje objektima u ograničenim uslovima (zaštićena prirodna dobra).

Potpuna osposobljenost inženjera da deluju na naučnim osnovama na poslovima zaštite biljaka u pejzažnoj hortikulturi, posebno u situacijama ugroženosti opstanka pojedinih vrsta u uslovima ograničenih mogućnosti delovanja (urbane šume, zaštićena prirodna dobra).

Teorijska nastava: studenti se upoznaju sa najznačajnijim patogenima i štetnim organizmima u proizvodnji ukrasnih biljaka, objektima pejzažno-arhitektonskog nasleđa, zaštićenim prirodnim dobrima i sistemima urbanog zelenila.  Produbljivanje znanja o značaju invazivnih mikroorganizama, grinja i insekata. Kroz mnoge primere iz prakse  („studija slučaja“)  produbljivanje znanja o metodama praćenja populacija štetnih organizama i patogena ukrasnih biljaka. Produbljivanje znanja potrebnih za vizuelnu ocenu zdravstvenog stanja drveća. Produbljivanje znanja o integralnoj zaštiti ukrasnih biljaka.

Praktična nastava: DON  – Organizacija IDP službe zaštite urbanog zelenila (evidentiranje pojave patogena i štetnih organizama, identifikacija patogena i štetočina na urbanom zelenilu, izveštavanje odgovornih institucija i planiranje mera integralne zaštite urbanog zelenila). Obučavanje inženjera za inspekcijski nadzor i fitosanitarne preglede rasadnika i objekata za proizvodnju ukrasnih biljaka. Obučavanje inženjera za vizuelnu ocenu zdravlja drveća. Produbljivanje znanja iz fitofarmacije i primene bioloških mera borbe, odnosno osposobljavanje studenata da sprovedu ekološki i ekonomski najprikladnije – integralne mere zaštite ukrasnih biljaka.