+

Upravljanje zelenilom grada

Šifra predmeta: MPA1102
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov: Nema uslova

Izučavanje klasičnih i savremenih metoda upravljanja gradskim i prigradskim zelenilom, upoznavanje sa jedinstvenim sistemom komunalnog upravljanja i rekognosciranje veza među pojedinim tipovima upravljanja.

Osposobljenost studenata da stručno i operativno jedinstveno gazduju svim kategorijama zelenila u gradu, kao i ukupnim sistemom gradskog zelenila.

Teorijska nastava

Pojam i značaj upravljanja zelenilom grada kao resursom. Kontrola nad zelenilom i odgovornost za očuvanje i unapređivanje prostora pod zelenilom kao najvrednijeg ekološkog prostora grada. Tradicionalno i savremeno upravljanje. Klasične i savremene metode upravljanja gradskim zelenilom, centralizacija upravljanja. Upravljanje zelenilom na nižim nivoima.

Pregled, karakteristike i analiza potrebnih podataka i njihova tačnost kao osnova za donošenje odluke o intervencijama. Pregled i vrednovanje biotičkih elemenata i činjenica potrebnih za donošenje odluka u upravljanju, pregled i vrednovanje pokazatelja stanja abiotičkih strukturnih elemenata potrebih za donošenje odluka u upravljanju. Analiza  odgovornosti za donete odluke, revizija i izmena odluke kao osnov  uvećavanja funkcionalnosti. Različite ekonomsko-funkcionalne analize u upravljanju zelenilom kao resursom u gradu.

Javnost u radu, dostupnost i demokratičnost u odlučivanju, ispitivanje javnog mnjenja i korišćenje podataka o stavovima javnosti. Ekološka svest i obaveza dostupnosti  javne i profesionalne kritike planiranih i realizovanih odluka.

Nagradna i kaznena politika u upravaljanju zelenilom grada. Metodi i tehnika praćenja promena u jedinicama zelenila grada i zelenila u celini.  

Praktična nastava: Vežbe

Analiza poslovanja domaćih preduzeća u upravljanju zelenilom grada, analiza pogrešaka i negativnih posledica upravljanja gradskim zelenilom. Interaktivna analiza donetih odluka kroz vežbanja, izrada seminarskih radova sa primerima korigovanih odluka i obrazloženjima sopstvenih stavova.