+

Aлександар Лисица

Асистент
Телефон: +381 (11) 3053 914
Е-маил: aleksandar.lisica@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 4
Консултације: среда, 11.00‒12.00 часова

Александар Лисица је рођен 20. 9. 1990. године у Сремској Митровици. Основно образовање стекао је у Шиду, средњу „Прехрамбено‑хемијску и шумарску школу” завршио је 2009. године у Сремској Митровици. По завршетку средње школе одлучио је да настави своје образовање на Шумарском факултету у Беoграду, Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру. Факултет је уписао 2009. године, а завршио 2015. Током основних студија награђиван на конкурсу за идејно решење реконструкције Арборетума Шумарског факултета. После завршених основних академских студија исте године уписује мастер студије Пејзажне архитектуре, модул Пејзажни инжењеринг. Током мастер студија био је ангажован као студент демонстратор на Катедри за пејзажни инжењеринг на предмету Педологија. Од септембра 2016. године заснива радни однос на Шумарском факултету, на Катедри за пејзажни инжењеринг, и стиче звање сарадника у настави.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Одабрани научни радови

  • Mиљковић С., Стојановић Н., Лисица А., (2016): Процена функционалности дендрофлоре градског парка ,,Милутина Миланковића” у Београду, Еcologica 2016, стручни часопис.
  • Мешичек М., Стојановић Н., Анастасијевић В., Лисица А. (2016): Стране врсте биљака и њихов утицај у урбаним срединама, Еcologica 2016, стручни часопис.
  • Стојановић Н., Анастасијевић В., Тешић М., Миљковић С., Лисица А. (2016): Ефекти блоковског зеленила на редукцију јачине градске буке, Еcologica 2016, стручни часопис.