+

Antropogena i tehnogena zemljišta

Šifra predmeta: MŠ61104/a
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Upoznavanje studenata sa specifičnostima antropogenih i tehnogenih zemljišta. Sticanje znanja/veština potrebnih za determinaciju zemljišta čije su morfološke, fizičke i hemijske osobine korenito izmenjene kao posledica različitih ljudskih aktivnosti i mogućnostima  korišćenje različitih tipova antropgenih i tehnogenih zemljišta.

Osposobljenost studenata za utvrđivanje pogodnosti atropogenih i tehnogenih zemljišta za različite vidove korišćenja – osnivanje šumskih zasada, podizanje zelenih površina i druge namene. Kao i predlaganje odgovarajućih meliorativnih  postupaka korekcije fizičkih i hemijskih osobine.

Teorijska nastava: Obim uticaja antropogenog faktora na zemljište. Cilj uticaja. Kvalitet uticaja. Direktan uticaj čoveka na osobine zemljišta. Morfologija profila antropogenih i tehnogenih zemljišta.  Fizičke osobine antropogenih i tehnogenih zemljišta. Hemijske osobine antropogenih i tehnogenih zemljišta. Metode i postupci sanacije nepovoljnih osobina antropogenih i tehnogenih zemljišta. Korišćenje antropogenih i tehnogenih zemljišta. Klasifikacija anropogenih i tehnogenih zemljišta.

Praktična nastava/ Vežbe: Morfologija antropogenih i tehnogenih zemljišta. Analiza specifičnosti fizičkih i hemijskih osobina antropogenih i tehnogenih zemljišta.