+

Hortikulturna entomologija

Šifra predmeta: MŠ51105/a
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Nema uslova

je da studenti prodube znanja o štetočinama drvenastih i zeljastih ukrasnih biljaka na javnim zelenim površinama; štetočinama ukrasnih biljaka u biljnoj proizvodnji i zaštićenim prirodnim dobrima. Inženjeri će steći znanja o bilogiji i merama zaštite štetočina ukrasnih biljaka.

je potpuna osposobljenost inženjera da prepoznaju štetne organizme životinjskog porekla i preporuče mere integralne zeštite za njihovo suzbijanje.

Teorijska nastava:  Uvod. Istorijat Hortikulturne entomologije. Zadaci i značaj proučavanja štetočina u urbanim sredinama (drveće i žbunje duž saobraćajnica i u parkovima). Štetočine specifične za pojedine ukrasne biljke: štetočine lončanica (Anthurium, Begonia, Codieum, Chrysanthemum, Dracena,  Euphorbia, Ficus, Hibiscus, Orchis, palme, Rosa, Saintpaulia, Yucca), štetočine rezanog cveća (Anemonae, Chrysanthemum, Cymbidium,Gerbera, Rosa). Najznačajnije štetočine travnjaka u parkovima  na sportskim i rekreativnim terenima i mere njihovog suzbijanja. Upoznavanje štetočina starijih stabala i metoda ispitivanja zdravstvenog stanja starijih stabala na zelenim površinama i zaštićenim prirodnim dobrima. Suzbijanje štetočina ukrasnih biljaka. Preventivne mere. Principi biološke zaštite urbanih šuma.Bezbedna primena zoocidi za suzbijanje štetočina ukrasnih biljaka i urbanih zelenih površina.

Praktična nastava: studenti će upoznati metode vizuelnog pregleda, sakupljanja uzoraka i uspostavljanje dijagnoze na osnovu simptoma oštećenja od najvažnijih štetočina ukrasnih biljaka. Upoznaće metode bezbedne primene zoocida po operatere i životnu sredinu.