+

Investicije u šumarstvu

Šifra predmeta: MŠ71104/a
Studijski program: Šumarstvo - Šumarska politika, ekonomika i organizacija šumarstva i trgovina šumskim proizvodima
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: min 20 (od ukupno 30) ESPB iz obaveznih predmeta u IX semestru.

Upoznavanje sa pojmom, vrstama i funkcijama investicija i izučavanje metoda procene rentabilnosti investicija, sa naglaskom na investicionim ulaganjima u šumarstvu, kroz teoretski i praktičan pristup.

Raspolaganje znanjima da uspešno rešavaju zadatke i probleme iz oblasti investiranja kapitala u šumarstvu i izradu investicionih elaborata u šumarstvu.

Teorijska nastava: Pojam investicija i investicije u šumarstvu (pojam, vrste, funkcije i ekonomska suština investicija, investicije u šumarstvu, ekonomski kriterijumi utvrđivanja obima i efikasnosti investicija u šumarstvu); Finansiranje investicija u šumarstvu (izvori finansiranja investicija u šumarstvu, sopstvena sredstva šumarskih preduzeća, tuđa sredstva koja mogu koristiti šumarska preduzeća, razvoj oblika investiranja u šumarstvu Srbije, učešće investicija u šumarstvu u ukupnim investicijama u Srbiji); Procena rentabilnosti investicionih ulaganja (procena kao strukturni deo procesa investiranja u šumarstvu, kriterijumi za procenu rentabilnosti, analiza isplativosti – metoda proste stope prinosa, metoda roka otplate, komercijalna analiza – metoda NPV, metoda interne stope prinosa, odnos „korist-trošak“, analiza likvidnosti, procena opravdanosti investicionih ulaganja); Upravljanje investicijama (definisanje investicionog zadatka, osnovne faze u investiranju, studija izvodljivosti, investicioni elaborat).

Praktična nastava: Procena rentabilnosti investicionih ulaganja (izrada primera za analizu isplativosti po metodi proste stope prinosa i po metodi roka otplate, izrada primera za komercijalnu analizu po metodi neto sadašnje vrednosti, po metodi interne stope prinosa i prema odnosu „korist-trošak“); Upravljanje investicijama (definisanje investicionog zadatka, izrada primera investicionog elaborata) u zemlji i inostranstvu.