+

Marketing šumskih proizvoda

Šifra predmeta: MŠ71104/v
Studijski program: Šumarstvo - Šumarska politika, ekonomika i organizacija šumarstva i trgovina šumskim proizvodima
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: min 20 (od ukupno 30) ESPB iz obaveznih predmeta u IX semestru.

Upoznavanje sa pojmom i funkcijama marketinga na tržištu koji se odnosi na drvne i nedrvne šumske proizvode, kao i robnim markama i sertifikacijom, koji imaju značajanog uticaja na marketing ove specifične robe.

Raspolaganje znanjima da uspešno rešavaju zadatke i probleme iz oblasti marketinga i plasmana proizvoda šumarstva.

Teorijska nastava: Osnove marketinga (pojam i glavne funkcije marketinga, marketing-miks – proizvod, cena, distribucija, promocija, program proizvodnje i asortiman proizvoda, kupci kao elemenat marketinga, marketing informacioni sistem); Upravljanje marketingom i marketing aktivnosti (organizacija marketinga, tipovi marketinških organizacija, planiranje, organizovanje i kontrola marketing aktivnosti); Marketing u šumarstvu (marketing istraživanja u šumarstvu, vrste šumskih proizvoda i marketing, istraživanje ponašanja i motiva kupaca šumskih proizvoda, promocija i distribucija šumskih proizvoda); Tržište šumskih proizvoda u funkciji marketinga (analiza domaćeg i svetskog tržišta šumskih proizvoda sa aspekta primene marketinga, analiza i predviđanje tražnje i prodaje šumskih proizvoda sa aspekta primene marketinga, licitacije kao oblik prodaje drveta i marketing); Robne marke („brendovi“) šumskih proizvoda i marketing (pojam robne marke – „brenda“ i pojavni oblici u šumarstvu, uloga robne marke u marketingu šumskih proizvoda); Sertifikacija šumskih proizvoda i marketing (pojam i pojavni oblici sertifikata u šumarstvu, uloga sertifikata u marketingu šumskih proizvoda).

Praktična nastava: /