+

Pošumljavanje za posebne namene

Šifra predmeta: MŠ1105/b
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Sticanje neophodnih znanja za planiranje, sprovođenje i kontrolu pošumljavanja za posebne namene (požarišta, goleti, površinske eksploatacije, peskovi, jalovišta, deponije, kompaktna zemljišta). Sticanje neophodnih znanja za planiranje pošumljavanja u skladu sa klimatskim promenama.

Osposobljenost za planiranje, sprovođenje i kontrolu uspeha pošumljavanja za posebne namene i u skladu sa klimatskim promenama.

Teorijska nastava: Uvod u tehnike pošumljavanja. Pošumljavanje požarišta – planiranje, sprovođenje i kontrola uspeha. Pošumljavanje goleti  – planiranje, sprovođenje i kontrola uspeha. Pošumljavanja nakon površinskih eksploatacija  – planiranje, sprovođenje i kontrola uspeha. Pošumljavanje deponija i jalovina – planiranje, sprovođenje i kontrola uspeha. Pošumljavanje kompaktnih zemljišta – planiranje, sprovođenje i kontrola uspeha. Pošumljavanje peskova  – planiranje, sprovođenje i kontrola uspeha. Osnivanje poljozaštitnih pojaseva. Osnivanje protiverozionih šumskih pojaseva. Pošumljavanje u skladu sa klimatskim promenama – adaptacija prirodnih populacija i veštačkih selekcija i izbor i proizvodnja sadnog materijala.

Praktična nastava: Računanje potrebne količine i cene sadnog materijala. Računanje troškova pripreme staništa. Računanje troškova radne snage. Računanje troškova sadnje. Računanje troškova nege nakon sadnje. Procena uspeha pošumljavanja.