+

Јована Деветаковић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 874
Е-маил: jovana.devetakovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 110
Консултације: понедељак, 10‒12 часова

др Јована Деветаковић је рођена 23.09.1986. у Барајеву где је завршила основну школу. Након завршене средње Медицинске школе, уписује се као редован студент на Шумарском факултету Универзитета у Београду на одсеку за Шумарство, где дипломира у марту 2011. године са просечном оценом 8,94. Исте године уписла је докторске студије на матичном факултету које успешно завршава у јулу 2017. године одбраном докторске дисертације под насловом „Генетички потенцијал веза (Ulmus laevis Pall.) за производњу наменског садног материјала“. У раду са студентима учествује од школске 2013/14 године и истовремено објављује преко 30 научних радова које се баве проблематиком уже научне области Семенарства, расадничарства и пошумљавања. Учествовала је или учествује на 12 националних научно-истраживачких пројеката и 2 Cost-акције.

Област истраживања

Семенарство, расадничарство и пошумљавање.

Одабрани научни радови

  1. Devetaković J, Čortan D, Maksimović Z (2018) Conservation of european white elm and black poplar forest genetic resource – case study in Serbia. In: Šijačić-Nikolić M, Milovanović J, Nonić M (eds.), Forest of Southeast Europe Under a Changing Climate, Springer International Publishing, 486p. ISBN 978-3-319-95266-6 (e-book ISBN 978-3-319-95267-3)
  2. Devetaković J, Todorović N, Vilotić D, Ivetić V (2018) European white elm (Ulmus laevis Pall.) biomass production in high-density plantation. Reforesta 5: 22-25.
  3. Ivetić V, Maksimović Z, Kerkez I, Devetaković J (2017) Seedling quality in Serbia – Resulty from three-year survey. Reforesta 4: 27-53.
  4. Ivetić V, Devetaković J (2016) Reforestation challenges in Southeast Europe facing climate change. Reforesta 1: 178-220.
  5. Ivetić V, Devetaković J (2017) Concerns and evidence on genetic diversity in planted forests. Reforesta 3:196-207.
  6. Devetaković J, Maksimović Z, Ivanović B, Baković Z, Ivetić V (2017) Stocktype effect on field performance of Austrian pine seedlings. Reforesta 4: 21-26.
  7. Ivetić V, Devetaković J, Nonić M, Stanković D, Šijačić-Nikolić M (2016) Genetic diversity and forest reproductive material – from seed source selection to planting. iForest vol. 9, pp. 801-812 
  8. Devetaković J, Stanković D, Ivetić V, Šijačić-Nikolić M, Maksimović Z (2016) Potential of different European white elm (Ulmus laevis Pall.a) genotypes for phytoextraction of heavy metals. Fresenius Environmental Bulletin 10 (25): 4318-4323.
  9. Devetaković J, Stanković D, Ivetić V, Mitrović B, Todorović N (2017) The concentration of Zn, Mn and Fe in leaves of Ulmus laevis Pall. at Veliko ratno ostrvo Island (Belgrade, Serbia). Carpathian Journal of Earth and Environmental Science 12(1), 69-75.
  10. Devetaković J, Mitrović B, Milosavljević M, Nonić M, Stanković D (2015) European white elm: Potential for wetlands reforestation. In: Ivetić V, Stanković D (eds.) Proceedings: International conference Reforestation Challenges. 03-06 June 2015, Belgrade, Serbia. Reforesta. pp. 144-148.