+

Sakupljanje i prerada nedrvnih šumskih proizvoda

Šifra predmeta: MŠ21105/g
Studijski program: Šumarstvo - (modul): Korišćenje šumskih i lovnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Bez uslova

Pružanje potrebnih teorijskih, praktičnih i drugih stručnih znanja iz problematike korišćenja nedrvnih šumskih proizvoda. Pored toga, cilj predmeta je da afirmiše ostale (nedrvne) šumske proizvode čiji je značaj veoma veliki u ljudskoj ishrani i za ishranu stoke ili divljači, u farmaceutskoj ili hemijskoj industriji, građevinarstvu, kao sirivina u različitim zanatskim proizvodnjama, biljnoj proizvodnji i dr.

Student treba da stekne znanja o asortimanu proizvoda koji se mogu očekivati iz šuma, klasifikaciju proizvoda, pojavne oblike na tržištu kao i znanja o značaju svakog od proizvoda

Teorijska nastava: Ocena sirovinske baze i prihvatljivog nivoa iskorišćavanja nedrvnih proizvoda šuma. Klasične metode smolarenja.Smolarenje po principu zatvorenih belenica. Smolarenje uz upotebu stimulatora. Sakupljanje i uskladištenje smole. Eksudati i ekstrakti iz drveta. Sakupljanje i prerada drvnog zelenila. Priprema drvnog zelenila. Proizvodnja vitaminsko-mineralnog brašna. Sirovina za proizvodnju eteričnih ulja (drvno zelenilo četinara, boba kleke, aromatično bilje). Osnovovni vidovi hidrodestilacije (destilacija vodom, destilacija vodom i parom, destilacija parom). Čuvanje i uskladištenje eteričnih ulja. Kompostiranje kore. Postupci kompostiranja kore. Dorada, pakovanje i uskladištenje. Proizvodnja malča. Sakupljanje i dorada lekovitog bilja. Pravila i optimalno vreme berbe. Sušenje i gubici zbog sušenja. Čišćenje i rezanje. Pakovanje i uskladištenje. Tehnologija korišćenja lekovitog bilja iz plantaža. Proizvodi pčelarstva. Sakupljanje, dorada i prerada šumskih plodova i jestivih gljiva. Pravila i optimalno vreme berbe. Klasiranje. Sušenje i gubici zbog sušenja. Čišćenje, rezanje i mlevenje. Salamurenje, siliranje i kiseljenje. Zamrzavanje. Pakovanje i uskladištenje.

Praktična nastava: Normiranje rada na poslovima smolarenja, kao i optimalnog intervala između dva zasecanja. Priprema drvnog zelenila. Proizvodnja sirupa postupkom uparavanja biljnih sokova .Priprema sirovina za proizvodnju eteričnih ulja (drvno zelenilo četinara, boba kleke, aromatično bilje). Dorada, pakovanje i uskladištenje biljne sirovine. Kalkulacije rada na sakupljanju, manipulaciji i skladištenju šumskih plodova i semena, lekovitog, začinskog, aromatičnog i jestivog bilja.Čišćenje i rezanje. Pakovanje i uskladištenje.  Vrste sušara i gubici zbog sušenja. Klasiranje gljiva. Čišćenje, rezanje i mlevenje. Salamurenje, siliranje i kiseljenje. Zamrzavanje. Proizvodnja vina, sirćeta i rakije. Veštačka proizvodnja gljiva.