+

Милорад Даниловић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 834
Е-маил: milorad.danilovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 65
Консултације: понедељак, 12‒14 часова; среда 12‒14 часова

Милорад Даниловић је на Одсеку за шумарство Шумарског факултета Универзитета у Београду дипломирао 1991. године. Након дипломирања се запослио у Шумарији Грачац, да би од 1997. године био ангажован на Шумарском факултету као асистент приправник. На матичном факултету је одбранио магистарски рад 2000. године и одмах следеће године изабран у асистента на предмету Искоришћавање шума. Докторат је одбранио 2006. године и исте године изабран у звање доцента. У 2011. години је изабран за ванредног професора а 2016. године за редовног професора. Радио је као гостујући професор на Шумарском факултету Универзитета у Бања Луци у периоду 2012-2015. године. Бави се проблематиком коришћења шума, механизације у шумарству, отварања шума и коришћењем шумске биомасе. Ангажован је у настави на основним, мастер и докторским студијама. У својој досадашњој научној каријери самостално или у сарадњи са другим ауторима публиковао је или саопштио на међународним или домаћим скуповима 116 радова. Коаутор је практикума из предмета Искоришћавање шума и аутор уџбеника Коришћење недрвних шумских производа. Учествовао је у изради три монографије.; руководио на 9 и учествовао на 17 домаћих и међународних научноистраживачких пројеката.  Био је ментор и члан комисије за израду и одбрану више од 50 мастер радова, 6 магистарских радова и руководи израдом 4 докторске дисертације. Заменик је шефа Одсека за шумарство, шеф Катедре Искоришћавања шума, руководилац основних студија и управник ЦННО. Члан је већег броја међународних и националних организација. 

Област истраживања

 • Искоришћавање шума
 • Механизација у шумарству
 • Шумска биомаса за енергију
 • Отварање шума

Ангажовање у настави

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

 1. Danilovic, M. (2011):Study of the quality factors in the poplar plantations Populus×euramericana ‘I-214’ from the aspect of implementing national and european round wood quality standards. Wood Research 56 (3):413-428.
 2. Danilović, M, Antonić,S., Đorđević., Z., .Vojvodić, P. (2016): Forest utilization-related occupational injuries in the area of the feSremska Mitrovica“,Šumarski list, 11-12.
 3. Danilović M., Kosovski M., Gačić D., Stojnić D., Antonić S. (2015). Damage to residual trees and regeneration during felling and timber extraction in mixed and pure beech stand. Šumarski list. 5-6:253-262.
 4. Danilović M, Grujović D., Milovanović B., Karić S. (2014):Ocjena modificirane poludeblovne metode listača sa dijelovima krošnje. Nova mehanizacija šumarstva.Volume 35:35-50.
 5. Даниловић М., Поје А. Карић С. (2014). Оптерећење трактористе буком при привлачењу дрвних сортимената адаптираним пољопривредним трактором у брдско-планинским пределима. Гласник Шумарског факултета 110:45-58.
 6. Danilović M., Stojnić D., Vasiljević V,. Gačić D. (2013):Biomass from short rotation energy plantation of black locust on tailing dump of „field B“ open pit in „Kolubara“ mining basin. Nova mehanizacija šumarstva.Volume 34:11-21.
 7. Danilović M., Tomašević I., Gačić D. (2011): Efficiency of John Deere 1470D ECO III Harvester in Poplar Plantations. Croatian journal of forest engineering 32(2):533-549.
 8. Даниловић М, Гачић Д. (2014) Одрживо коришћење шумских и ловних ресурса. Гласник Шумарског факултета. Специјално издање поводом научног скупа-Шуме Србије и одрживи развој. 25-51.
 9. Danilović M., Ljubojević D. (2013): Otvaranje šuma sekundarnom mrežom šumskih puteva, Glasnik Šumarskog fakulteta 108, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd (25-38).
 10. Stefanović, B., Stojnić, D., Danilović, M. (2015). Multi-criteria forest road network planning in fire-prone environment: a case study in Serbia, Journal of Environmental Planning and Management.Vol. 59 (5): 911-926.