+

Dendrologija

Šifra predmeta: MŠ6103
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov: Završene osnovne akademske studije Šumarskog fakulteta

Program predmeta Dendrologija ima za cilj da studenti nauče važniju domaću i stranu dendrofloru (drveće i žbunje).

Znanja iz Dendrologije, služe kao osnova za čitav niz stručnih šumarskih disciplina i imaju višestruki značaj u šumarskoj praksi.

Teorijska nastava:

Proučavaju se važnije domaće i strane drvenaste vrste. Za svaku proučavanu vrstu daje se opis morfoloških karakteristika: habitusa, izbojaka, listova, cvetova i plodova. Za svaku proučavanu vrstu prikazuju se areali, a kod autohtonih vrsta navedeno je i rasprostranjenje u Srbiji. Navode se i autekološke i cenoekološke karakteristike pojedinačnih drvenastih vrsta. Za svaku vrstu se navodi praktični značaj, a za strane vrste i koliko su zastupljene u Srbiji i daje se preporuka za njihovo gajenje.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Na vežbama (laboratorijska nastava) studenti uče da raspoznaju i međusobno razlikuju drvenaste vrste na osnovu morfoloških karakteristika analizom herbarskog materijala (grančice sa četinama, grančice sa listovima, zimske grančice, plodovi, šišarice).

Praktična nastava se održava u Arboretumu Šumarskog fakulteta.