+

Konzervacija i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa

Šifra predmeta: MŠ1103
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov: položen predmet Šumarska genetika

Upoznavanje sa značajem, načinima i metodama zaštite i usmerenog korišćenja šumskih genetskih resursa.

Posedovanje neophodnog znanja iz oblasti konzervacije šumskih genetičkih resursa.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: 1.Uvod; 2.Biodiverzitet: genetički, specijski, eekosistemski; stanje i ugroženost biodiverziteta; 3. Šumski genetički resursi: definicija; 4. Stanje šumskih genetičkih resursa u Evropi i kod nas: indikatori stanja biodiverziteta šumskih  ekosistema, zaštita prirode i očuvanje biodiverziteta, retke i ugrožene vrste i očuvanje bodiverziteta, genetička konzervacija i očuvanje biodiverziteta; 5.Šumski genetički resursi u međunarodnom kontekstu: prikaz različitih konferencija i dokumenata u vezi sa šumskim genetičkim resursima; 6.Oblici i izvori varijabilnosti šumakih genetičkih resursa; 7. Procena varijabilnosti šumskih genetičkih resursa: adaptivna i neutrablna varijabilnost;  8.Metode konzervacije šumskih genetičkih resursa: in sity  i  ex sity metode; 9.Globalne klimatske promene i konzervacija šumskih genetičkih resursa; 10.Ekonomski aspekti konzervacije i usmerenog korišćenja šumskih genetićkih resursa: zahtevi tržišta, izbor strategije, procena troškova i prihoda.

Praktična nastava: 1.Uvod; 2. Biodiverzitet – genetički diverzitet 3. Izvori varijabilnosti kod šumskog drveća – Upoznavanje sa načinom izrade elaborata; Identifikacija i selekcija vrste za konzervaciju – praktične vežbe; Identifikacija i selekcija populacija za konzervaciju – praktične vežbe. 4. Oblici zaštite genetskih resursa – Upoznavanje sa biologijom i ekologijom vrste, distribucijom vrste i diverzitetom vrste; Izrada predloga modela za konzervaciju i usmereno korišćenje konkretne vrste – samostalan rad studenata. 5. Prezentacija studentskih elaborata.