+

Organizacija i menadžment preduzeća u šumarstvu

Šifra predmeta: MŠ7103
Studijski program: Šumarstvo - Ekonomika i organizacija šumarstva
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov:

Da se studentima pruže potrebna upravljačka (menadžerska), organizaciona i druga stručna znanja koja će im omogućiti da uspešno rešavaju zadatke i probleme iz oblasti upravljanja preduzećima u šumarstvu, kao i da u njihovom organizovanju racionalnije koriste sve potencijalne mogućnosti.

Raspolaganje potrebnim znanjima koja omogućavaju rešavanje problema i zadataka u organizaciji proizvodnje i menadžmentu javnih i privatnih preduzeća u šumarstvu.

Teorijska nastava: Uvod u organizaciju i menadžment preduzeća u šumarstvu, Organizacija i i menadžment preduzeća za gazdovanje državnim šumama, Organizacija malih i srednjih preduzeća u šumarstvu, Organizacija preduzeća u šumarstvu EU i zemljama u tranziciji, Organizacija lanca stvaranja vrednosti, Osnove strateškog menadžmenta i kontrolinga, Inovacije i menadžment inovacija.

Praktična nastava: Principi upravljanja kadrovima u šumarstvu, Menadžeri i menadžerski timovi u šumarstvu, Lidersko ponašanje i liderske smernice, Stilovi i tehnike rukovođenja.