+

Modifikacija drveta

Šifra predmeta: TMPM1A1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Upoznavanje studenata sa odabranim metodama modifikacije drveta temperaturom, pritiskom, VF zračenjem, hemijski. Prvenstveno se odnosi na materijale na bazi masivnog drveta i furnira, sticanje znanja kako ciljano poboljšati svojstva drveta, režimi za različite tretmane modifikacije.

Proširivanje znanja o mogućnostima poboljšanja svojstava masivnog drveta njegovom modifikacijom različitim tretmanima. Upoznavanje sa svojstvima modifikovanog drveta i nalaženje mogućnosti njihove primene. Načini za poboljšanje svojstava manje vrednog drveta.

Teorijska nastava: 

Upotreba drveta kao obnovljivog materijala osnovna svojstva i potreba za raznim vidovima modifikacije. Modifikovano drvo na bazi furnira: Lignofol, Lignoston i njegova primena, Compwood, Torgvin, Vintorg, PEG tretman, amonia, tretmani za savijanje drveta. Ostali vidovi modifikacije drveta, industrijski procesi Titan Wood, Thermo Wood, Plato Wood, Retification. Ostale nekonvencionalne metode modifikacije drveta.

Praktična nastava: 

Izrada seminarskih radova, računski zadaci korišćenje podataka sa Interneta za izradu samostalnih radova, sprovođenje nekih vrsta modifikacija u laboratoriji.