+

Александар Ловрић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 828
Е-маил: aleksandar.lovric@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: Лабораторија за својства дрвета
Консултације: четвртак, 10‒12 часова

Рођен 3. 4. 1974. године у Вршцу. Завршио IX Београдску гимназију 1993. године. На Шумарском факултету у Београду дипломирао 8. 2. 2002. године, на истом магистрирао 11. 2. 2008. године и одбранио докторску дисертацију 12. 2. 2015. године. У звање асистента изабран 18. 7. 2008. год., у звање доцента 18. 6. 2015. год., а у звање ванредног професора 13.10. 2020. год. Поред научног и наставног рада, др Александар Ловрић је један део времена посветио и сарадњи са привредом. Стручне активности биле су везане за премер и оцену квалитета резане грађе, оцену квалитета и могућности употребе фурнирских плоча, анализирање и предлагање нових, односно побољшања постојећих технолошких решења и друге стручне проблеме.

Ужа научна област

Примарна прерада дрвета

Област истраживања

Фурнири и слојевите плоче; модификација дрвета.

Ангажовање у настави

На Одсеку за технологије дрвета изводи наставу из следећих предмета:

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Струковне студије

Одабрани научни радови

  • Drying of beech (Fagus sylvatica L.) timber in oscillation climates: drying time ang quality – Holzforschung DOI 10.1515/hf-2012-0203.
  • Dimensional stability of pluwood panels made from thermally modified poplar veneers in conditions of variable air humidity – Drvna industrija 64 (3) 175‒181 (2013).
  • Influence of thermal modification on colour of poplar (Populus x euramericana)“ rotary cut veneer – Wood research 59(2), 661‒670 (2014).