+

Владислав Здравковић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 822
Е-маил: vladislav.zdravkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 50
Консултације: понедељак, 11‒13 часова

Др Владислав Здравковић рођен јe 1961. године у Београду. Основну и средњу електротехничку школу завршио је такође у Београду. Носилац је  дипломе „Михаило Петровић Алас“ за област биологије и „Никола Тесла“ за област електронике i automatike. Шумарски факултет Одсек за прераду дрвета уписао је 1981.године а дипломирао  је  1996. године, за асисистента-приправника изабран је 1987. године. Магистарски рад под насловом „Утицај облика притисне греде на квалитет буковог љуштеног фурнира“одбранио је 1991. године на Шумарском факултету у Београду. У звање асистента за предмет Фурнири и слојевите плоче изабран је 1992.  године. Докторску дисертацију под насловом“ Модел управљања квалитетом љуштеног фурнира уз примену елемената теорије поузданости“ одбранио је 1999. године на Шумарском факултету у  Београду. У звање доцента за предмет Фурнири и слојевите плоче изабран је 1999. године, а у звање ванредног професора  2009 године, реизабран је 2019. године. Аутор је научне монографије “Теорија и пракса љуштења фурнира” а у монографији “Својства и наменска прерада буковине” коаутор је једног поглавља. Др Владислав Здравковић је један од аутора збирке задатака “Фурнири и слојевите плоче-збирка задатака”.  Др Владислав Здравковић је садашњи шеф Катедре примарне прераде дрвета, некадашњи управник Иститута за прераду дрвета, члан Комисије за стандардизацију при ИМСу, дописни члан светске организације IUFRO, члан APA (American Plywood Association). Активни је учесник у раду Центра за промоцију науке Универзитета у Београду.

Ужа научна област

Примарна прерада дрвета

Област истраживања

Фурнири и слојевите плоче; модификације дрвета; инжењерски производи од масивног дрвета.

Одабрани научни радови

  • Здравковић В., Палија Т., Ловрић А., Обрадовић А. (2020): „Impact of Pressing Regime and Substrate Type on Bond Quality of Decorative Veneer “, BioResources 15 (2), стр. 2668-2679.
  • Ловрић А., Здравковић В., Попадић Р., Милић Г. (2017.): „Properties of Plywood Boards Composed of Thermally Modified and Non-Modified Poplar Veneer “, BioResources 12 (4), стр. 8581-8594.
  • Здравковић В., Ловрић А., Станковић Б (2013):“Dimensional stability of pluwood panels made from thermally modified poplar veneers in conditions of variable air humidity“, Дрвна индустрија бр. 64 (3), стр. 175-181, Загреб
  • Ловрић А., Здравковић В., Фуртула М. (2014): „Influence of thermal modification on colour of poplar (Populus x euramericana)“ rotary cut veneer, Wood research бр 59 (4), стр. 661-670, Братислава
  • Здравковић В., Ловрић А., Џинчић И., Пантовић Н. (2017): „Својства и могућности употребе комбинованог LVL-a тополе и букве за израду прозорских оквира “; Гласник шумарског факултета 115, стр.167-184.
  • Здравковић В., Палија Т., Карадоламовић З., (2020): „Influence of thermal modification ash Wood (Fraxinus excelsior L.) and Mahining Parameters in CNC Face Milling on Surface Roughness using Response Surface Methodology (RSM) „, International Forest Products Congress ORENKO 2020 Online, September, 2020 – Turkey
  • Ловрић А., Здравковић В. (2015) „Influence of composition and number of layers of poplar plywood (Populus euramericana) on bending strength and modulus of elasticity “, Second international scientific conference wood technology & product design, vol. 2, стр. 1-7, Охрид, Македонија.
  • Здравковић В., Ловрић А. (2015) „Comparative analysis of bonding strength of beech plywood (Fagus Silvatica L.) according SRPS and EN standard “, Second international scientific conference wood technology & product design, vol. 2, стр. 184-190, Охрид, Македонија.
  • Ловрић А., Здравковић В., Тодоровић Н., Милић Г. (2015) „Influence of thermal modification of poplar veneers and plywood construction on shear strength “, COST Action FP1407 Life cycle assessment, EPDs and modified wood, стр. 71 – 72, Словенија.
  • Здравковић В., (1992): “Advance veneer peeling technics improve plywood yield and quality’’. All Division V IUFRO Conference, саопштено,10 страна, Nancy, француска, 23-28 август 1992.