+

Regulativa i tržište drvnih biogoriva

Šifra predmeta: TMPM8B1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: opšti uslovi

Upoznavanje studenata sa aktuelnim stanjem na tržištu drvnih biogoriva i regulativi za njihovu proizvodnju i promet.

Raspolaganje znanjima o aktuelnom stanju na tržištu, trendovima i regulativi za proizvodnju i promet drvnih biogoriva u funkciji donošenja ispravnih poslovnih odluka.

Teorijska nastava: 

Tržište drvnih biogoriva, s posebnim ostvrtom na korišćenje peleta, briketa i drugih tipova drvnih biogoriva. Pregled potrošnje, tokova trgovine, pozicija pojedinih zemalja na regionalnom, evropskom i globalnom nivou, cena i aktivnosti koje vodeće kompanije u ovoj oblasti sprovode sa ciljem povećanja svog tržišnog udela. Doprinos drvnih biogoriva ostvarivanju nacionalnih ciljeva 2020 za izabrane zemlje. Energetska politika Srbije i Evropske unije. Zakonodavstvo. Institucionalni i pravni okvir za proizvodnju drvnih biogoriva u Srbiji i u vropskoj uniji. Regulativa Srbije koja se odnosi na upravljanje otpadom i njen uticaj na tržište drvnih biogoriva. Direktive EU o obnovljivim izvorima energije. Feed-in tarife za proizvodnju električne energije iz drvne biomase u Srbiji, zemljama u regionu i izabranim zemljama EU. Target 2020. Akcioni planovi za obnovljive izvore energije Srbije i vodećih zemalja Evropske unije komparativna analiza). Mere podsticaja za razvoj tržišta drvnih biogoriva. Doprinos drvnih biogoriva ublažavanju klimatskih promena. Efekti korišćenja drvnih biogoriva-primeri dobre prakse u Srbiji i izabranim zemljama EU. Karbon krediti. Socio-ekonomski značaj proizvodnje drvnih biogoriva. Direktna, indirektna i indukovana zaposlenost. Doprinos drvnih biogoriva nacionalnoj ekonomiji. Drvna biogoriva i ruralni razvoj. Šeme sertifikacije drvnih biogoriva. Atesti.

Praktična nastava: 

Istraživanje tržišta drvnih biogoriva na zadatu temu za potrebe seminarskog rada. Na osnovu podataka i analize izrađuje se seminarski rad.