+

Engleski jezik

Šifra predmeta:
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 8
Uslov: Srednji nivo znanja stranog jezika stečen u srednjoj školi

Usvajanje jezika struke uz dalje usavršavanje stečenog znanja; osamostaljivanje i osposobljavanje za dalje samoobrazovanje; razvijanje osnovnih jezičkih veština i znanja

Osposobljavanje studenata za samostalnu primenu stečenih znanja i veština stranog jezika u praksi;  

Teorijska nastava:

Prvi semestar: Uvežbavanje, proširivanje i primena osnovnih znanja gramatičkih struktura jezika; Upoznavanje i primena poslovnog jezika u praksi; Drugi semestar: usvajanje jezika struke (stručna terminologija) uz razvijanje osnovnih jezičkih veština (razumevanje jezika, govor i prevođenje).